Studium Coachingu MLC powstało w 2006 r. jako jeden z pierwszych pełnych programów szkolenia w coachingu w Polsce. Również jako pierwsze wprowadziło do procesu kształcenia superwizję. Zarówno pierwsze, jak i kolejne Studia Coachingu MLC organizowane były tak, by jak najlepiej przygotowywać uczestników do prowadzenia coachingu. Obecnie Studium Coachingu MLC to 100% praktycznego szkolenia, coaching treningowy, superwizja i mentoring. Wszystko to w autorskim podejœściu MLC (Multi-Level Coaching).

Studia nad naturą działania ludzi i firm, które zaowocowały powstaniem metodologii MLC, były przeprowadzane w trakcie wielu lat pracy dr hab. Mirosławy Huflejt-Łukasik i mgr. Benedykta Peczko - jest więc połączeniem wiedzy psychologicznej i praktyki w pracy z ludŸmi i organizacjami. Dzięki temu podejœście MLC pozwala odpowiedzieć na praktycznie każde zapotrzebowanie organizacji czy osoby w kontekœcie rozwoju osobistego i zawodowego. Zapraszamy!

»Czym jest coaching?
»Rodzaje coachingu
»Metoda Multi-Level Coaching
»Klub Coacha MLC
»Kodeks etyczny coacha
»Wybrana bibliografia
»Zamów coaching
»O Studium Coachingu MLC
»Korzyści
»Program
»Terminarz - edycja jesienna 2014/15 - TRWA NABÓR
»Dzień otwarty - 23.09.2014 r.
»Kadra Studium Coachingu MLC
»Cennik i zapisy
»Terminarz - edycja letnia 2014
»Terminarz - edycja wiosenna 2014
»Regulamin (pdf)
»Superwizja dla coachów
»Mentoring ICF
»Kurs - Narzędzia w coachingu
»Praca ze strategiami - warsztat
»Metody pracy z przekonaniami - warsztat
»Inny wymiar. O pograniczu coachingu a psychiatrii i psychoterapii - szkolenie
»Coaching zespołu w metodologi wielopoziomowej - warsztat

Organizator:

Program SCMLC akredytowany jest przez:


Home      Multi-Level Coaching      Studium Coachingu MLC      Opinie      Kontakt     ||     Facebook      Google+      Copyright CC Innovation
Created by Eskarina