Najlepszą metodą przepowiedzenia przyszłośœci jest zaprojektowanie jej.
Alan Kay.

STUDIUM COACHINGU MLC

Terminarz Studium Coachingu MLC - edycja letnia 2017

{
NABÓR ROZPOCZĘTY!
}

Edycja wakacyjna Studium Coachingu MLC to intensywna nauka zawodu coacha. Przy niezmienionym programie i takiej samie liczbie godzin co edycja regularna, szkolenie odbywa się w kilkudniowych blokach tylko w okresie wakacyjnych miesięcy. Tylko blok 4, ewaluacyjny, odbywa się jesienią.

Część szkoleniowa oraz integracja i ewaluacja

TERMIN

TYTUŁ

BLOK 1
03 - 08.07 2017 r.

 {

Inauguracja
Wykład:
Coaching — metoda, funkcje, uwarunkowania
Warsztat:
Umiejętności komunikowania się, wpływ na innych, oraz motywowanie
Warsztat: Świadomość i nieświadomość, czynniki mające wpływ na emocje, źródła tzw. wewnętrznej motywacji i kreatywności

BLOK 2
31.07 - 05.08 2017 r.

 

Warsztat: Coaching wielopoziomowy — techniki pracy w coachingu indywidualnym

BLOK 3
21.08 - 25.08 2017 r.

 

Warsztat: Coaching — zasady etyczne i kontrakt
Seminarium: Coaching zespołu w metodologii wielopoziomowej

BLOK 4
27 - 29.09 2017 r.

 

Warsztat: Integracja
Ewaluacja w formie superwizji uczestniczącej


Praktyka w roli coacha


GRUPY ROBOCZE

Tworzone są przez uczestników celem przećwiczenia i powtórzenia materiału przerabianego na zajęciach. Uczestnicy organizują spotkania grup roboczych we własnym zakresie. Optymalna liczebność grupy: 3 osoby. Mogą być realizowane po ukończeniu zjazdu 2 i przed zjazdem 3.

TRENINGOWE SESJE COACHINGU

Sesje coachingu z realnym klientem uczestnicy ustalają we własnym zakresie. W ramach Studium trzeba odbyć 5 treningowych sesji (z jednym klientem lub kilkoma; łącznie powinno być nie mniej niż 5 sesji). Uczestnik przygotowuje raport z przykładowej, jednej sesji coachingu z danym klientem, który to raport jest zobowiązany dostarczyć superwizorowi przed superwizją (może być drogą mailową). Sesje coachingu z realnym klientem mogą być realizowane po ukończeniu zjazdu 3 i przed zjazdem 4.

MENTORING

Obligatoryjne jest jedno spotkanie z mentorem po ukończeniu zjazdu 2 i przed zjazdem 3. Podczas tego spotkania mentor udziela uczestnikowi informacji zwrotnych dot. przeprowadzonej sesji coachingu w ramach zajęć. Spotkania/konsultacje telefoniczne i mailowe z mentorem ustalane są indywidualnie z mentorem. Mogą być realizowane przez cały czas Studium Coachingu MLC zależnie od potrzeb uczestnika.

SUPERWIZJA INDYWIDUALNA

Wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie treningowej sesji coachingu z realnym klientem. Termin ustalany indywidualnie z sekretariatem. Może być realizowana po ukończeniu zjazdu 3 i przed zjazdem 4.

SUPERWIZJA GRUPOWA

Wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie treningowej sesji coachingu z realnym klientem. Superwizja odbywa się w grupach 3-osobowych. Terminy uczestnicy ustalają z sekretariatem. Może być realizowana po ukończeniu zjazdu 3 i przed zjazdem 4.

HOME      MULTI-LEVEL COACHING      STUDIUM COACHING MLC      OPINIE      KONTAKT         { FACEBOOK      GOOGLE+ }    COPYRIGHT © CC INNOVATION
Created by Eskarina