Najlepszą metodą przepowiedzenia przyszłośœci jest zaprojektowanie jej.
Alan Kay.

MULTI-LEVEL COACHING

Bibliografia

 • Clutterbuck, D (2009). Coaching zespołowy. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Czarkowska, L.D. (red.), (2010). Coaching as a method of developing human potential. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Czarkowska, L.D. (red.). (2011). Coaching katalizator rozwoju organizacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Dembkowski, S., Eldrige, F., Hunter, I. ( 2010). Coaching kadry kierowniczej. Warszawa: PWN.
 • Dilts R. (2006). Od przewodnika do inspiratora. Coaching przed duże „C”. Warszawa: PINLP.
 • Dilts, R. (2009). Modelowanie z NLP. Warszawa: PINLP.
 • Dilts R. (2009). Sztuka prezentacji i komunikacji z grupami. Warszawa: PINLP.
 • Hall, L. (2015). Uważny coaching. Jak uważność może zmienić twoją praktykę coacha. Warszawa: Co & Me Publishing.
 • Hargrove, R. (2006). Mistrzowski coaching. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych.
 • Huflejt‑Łukasik, M. (2001). Neurolingwistyczne programowanie metoda wspierania rozwoju i psychoterapii. W: B. Kaja (red.), Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja. Psychokorekcja, 143-157. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.
 • Huflejt-Łukasik, M. (2010). Zasady etyczne w psychoterapii i w coachingu. W: W. Kaczyńska (red.), Wokół etyki służb społecznych. Wydanie II rozszerzone. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Huflejt-Łukasik, M., (2012). Coaching a psychoterapia. www.treco.pl.
 • Huflejt-Łukasik, M., Peczko, B. (2012). Coaching. W: L. Grzesiuk, H. Suszek, Psychoterapia. Pogranicza. Warszawa: Eneteia.
 • Huflejt-Łukasik, M., Turkowski, P.  (2011). Funkcje coachingu w organizacji i dobór coacha. W: L.D. Czarkowska (red.). Coaching katalizator rozwoju organizacji, 124-138. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Huflejt-Łukasik, M., Turkowski, P., Zawiłowski, G. (2014). Coaching w organizacji: coaching a zarządzanie. W: L. D. Czarkowska Coaching transformacyjny jako droga ku energii, str. 41-53. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Huflejt-Łukasik, M., Zawiłowski, G., Budkowski, M. (2015). Co powinien wiedzieć i potrafić profesjonalny coach: jak wybierać coachów do organizacji. W: L. D. Czarkowska,  Business coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości, str. 67-88. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Kemp, N. (2013). Metoda zmiany prowokatywnej. Zastosowanie improwizacji i humoru w terapii i coachingu. W: L. M. Hall, Sh. R. Charvet (red.), Innowacyjne NLP. Przewodnik na trudne czasy, s. 187-202. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Kreyenberg, J. (2010). Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników. Warszawa: Wydawnictwo BC. Edu.
 • Mauer, R. (1996). Beyond the wall of resistance, Unconventional Strategies that Build Support for Change. Austin, Texas: Board Press.
 • McDermott, I. (2013). Coaching w nurcie NLP. Jak rozwinąć coachingowy sposób myślenia. W: L. M. Hall, Sh. R. Charvet (red.), Innowacyjne NLP. Przewodnik na trudne czasy, s. 149-166. Poznań: Zysk i S-ka.
 • McLeod, A. (2008). Sztuka stosowania NLP w grupie. Ja, mój zespół i ja. Gliwice: Helion.
 • McLeod, A., Thomas, W. (2010). Performance coaching toolkit. Berkshire: Open University Press.
 • Merlevede, P., Bridoux, D., Vandamme, R. (2008). Rozwój inteligencji emocjonalnej.7 kroków do wewnętrznej przemiany. Gliwice: Helion.
 • O’Connor, J. (2007). NLP dla liderów. Poznań: Zysk i S-ka.
 • O’Connor, J., Lages, A. (2004). Coaching with NLP. London: Element.
 • O’Connor J., Seymour J (1998). NLP. Szkolenie menedżerów i trenerów. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Passmore, J. (red.), (2012). Coaching doskonały - przewodnik profesjonalny. Warszawa: Muza SA.
 • Peczko, B. (2011). Coaching a psychoterapia – podobieństwa i różnice. Remedium, nr 2 (216), s. 22-23.
 • Petterson, K., Grenny, J., McMillan, R., Switzler, A. (2002). Crucial conversations, tools for talking when stakes are high by. New York: The McGraw-Hill.
 • Ramirez-Cyzio, K., (red.), (2013) Myślenie systemowe w coachingu, Warszawa: Wydawnictwo Pracownia Satysfakcji.
 • Robbins, S. (2001). Zasady zachowania w organizacji. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Rogers, J. (2008). Coaching skills. Maidenhead: Open University Press.
 • Rogers, J. (2010). Coaching. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Rogers, J., Whittlewroth, K., Gilbert, A. (2015). Menedżer jako coach. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Schuetz, P. (2006). Zorientowany na cel coaching zdrowia jako instrument psychologii zdrowia. W: I. Haletska, T. Sosnowski (red.), Psychologia zdrowia. Teoria i praktyka, 325-337. Lwów: Centrum Wydawnicze im. Iwana Franka.
 • Sidor-Rządkowska, M. (red), (2009). Coaching: teoria, praktyka, studia przypadków. Wolters Kluwer.
 • Starr, J. (2005). Coaching. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.    
 • Starr, J. (2007). Coaching dla menedżerów: Warszawa: Wydawnictwo Edgard.
 • Stoltzfus T. (2012). Sztuka zadawania pytań w coachingu. Jak opanować najważniejszą umiejętność coacha? Aetos Media.
 • Whitworth, L., Kimsey-House, K., Kimsey-House, H., Sandahl, P. (2010). Coaching koaktywny. Umiejętności wspierające sukces klienta. Wolters Kluwer Polska.
 • Wilson, C. (2010). Coaching. Biznesowy praktyczny przewodnik dla coachów, menedżerów i specjalistów. Wydawnictwo MT Biznes.
 • Wilson, C. (2010). Coaching biznesowy. Warszawa: MTBiznes.
 • Whitmore,  J. (2011). Coaching. Trening efektywności. Warszawa: G+J.
 • Zander, R.S., Zander, B. (2002).  The art of possibility transforming professional and personal life. Harvard Business School.
 • Zubrzycka-Nowak, M., Rybczyńska, K., Monostori, S., (2010). Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
HOME      MULTI-LEVEL COACHING      STUDIUM COACHING MLC      OPINIE      KONTAKT         { FACEBOOK      GOOGLE+ }    COPYRIGHT © CC INNOVATION
Created by Eskarina