Krzysztof Grabarczyk

Coach, trener, konsultant w CC Innovation. Certyfikowany Coach MLC.

Akredytowany coach i  superwizor Izby Coachingu.

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia oraz Podyplomowego Studium Zarządzanie Procesowe w Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC.

Swoją wiedzę zawodową poszerzał m. in. uczestnicząc w kursach Praktyk i Mistrz NLP w Polskim Instytucie NLP.

Od około 8 lat prowadzi indywidualny coaching i doradztwo dla klientów prywatnych
i organizacji. Specjalizuje się w pracy z właścicielami małych firm i osobami odpowiedzialnymi za kierowanie zespołami. Od ponad 10 lat pracuje jako trener i konsultant, realizując projekty szkoleniowe i doradcze dla klientów korporacyjnych, administracji publicznej oraz sektora MMSP. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji miękkich, w szczególności komunikacji interpersonalnej i radzeniu sobie z emocjami, m. in. w sprzedaży, obsłudze klienta i zarządzaniu zespołami. Realizuje również projekty z zakresu optymalizacji procesów biznesowych
i  zarządzania efektywnością pracy.

Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego „Coaching w organizacji”.

W swojej pracy nieustannie szuka tego „co działa”, bazując na starannie zweryfikowanej wiedzy i sprawdzonych metodach. Szkoląc i doradzając stara się pokazywać jak będąc sobą i budując partnerskie relacje, osiągać założone cele i pokonywać najtrudniejsze wyzwania.