Spotkania Klubu Coacha w 2016 roku

Spotkanie 31. 29 listopada 2016r.

Wykorzystywanie metod Świstu i Świstu słuchowego w relacji coachingowej z klientem

Listopadowe spotkanie Klubu Coacha prowadził Marek Wzorek. Mówił o tym, w jaki sposób metoda Świstu i Świstu słuchowego może wzbogacić sesje coachingowe. Pokazywał, w jaki sposób może pomóc klientowi wprowadzić korzystne zmiany. Na spotkaniu poruszono ciekawy temat stosowania rozbudowanych metod poznawczych do pracy z klientem coachingu.


Spotkanie 30. 25 października 2016 r.

Wsparcie coachingowe w transformacji firmy rodzinnej. Doświadczenia, badania, dylematy

Na spotkaniu Klubu Coacha, które odbyło się 25 października, Beata Kacprzyk i Usamah Afifi zaprezentowali swoje doświadczenia w zakresie wsparcia coachingowego w transformacji firmy rodzinnej. Prowadzący zaprezentowali metody pracy w coachingu zespołu, które są wynikiem ich wcześniejszych doświadczeń i badań dotyczących firm rodzinnych. Podzielili się także swoimi dylematami; nawiązali do kryzysów w czasie pracy coachingowej. Mówili o takich elementach swojej pracy z zespołami, które przynoszą pozytywne efekty: wprowadzanie i utrwalanie pozytywnych nawyków, profesjonalizacja działań, która umożliwia oddzielanie spraw firmowych od rodzinnych oraz „quick wins”, czyli podsumowania po każdej sesji. Tematem dyskusji stała się kwestia, czy coach może (i w jakim zakresie) pełnić w czasie procesu różne role: obok coacha również konsultanta, szkoleniowca, mediatora i eksperta oraz jak długi powinien być to proces, aby był „ekologiczny”. Uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i opiniami.


Spotkanie 29. 31 maja 2016 r.

Narzędzia coacha w pracy z lękiem klienta

W dniu 31 maja 2016 r. odbyło się spotkanie Klubu Coacha poświęcone metodom pracy z lękiem, który może być dla klienta przeszkodą na drodze do celu. Od strony teoretycznej – zastanawialiśmy się nad źródłami lęku, jego istotą i wpływem na zachowania ludzi. Od strony praktycznej – analizowaliśmy konkretne przykłady pracy z lękiem. Rozmawialiśmy o narzędziach, którymi dysponuje coach w tym obszarze. Było miejsce na poznanie jednej z technik w praktyce oraz na wymianę doświadczeń. Spotkanie prowadziła Anna Peterlejtner-Afifi.


Spotkanie 28. 27 kwietnia 2016 r.

Samotność przedsiębiorcy, czyli coach jako wsparcie w budowie firmy

27 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Klubu Coacha MLC, które poprowadził Krzysztof Grabarczyk. Tym razem skupiliśmy się na zastosowaniu coachingu w pracy nad budową firmy. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję poznać zintegrowany model pracy, ukierunkowany na projektowanie ról przyjmowanych przez klienta, w ramach budowanej przez niego firmy. Prezentacji towarzyszyła dyskusja nad możliwością zastosowania metody w różnych kontekstach pracy z klientem biznesowym – m.in. jako narzędzia służącego rozpoznaniu obszarów rozwojowych, czy budowaniu lub weryfikacji planu funkcjonowania biznesu.


Spotkanie 27. 29 marca 2016 r.

Diagram autoanalizy

Spotkanie Klubu Coacha MLC było poświęcone technice przydatnej zarówno w pracy menedżerami, jak i w coachingu osobistym(life coaching). Została przedstawiona metoda, która pomaga klientowi identyfikować czynniki odpowiadające za określone postawy i działania. Klient może lepiej zrozumieć swoje mechanizmy decyzyjne i określić obszary do zmiany lub rozwoju. Prezentacji narzędzia towarzyszyła ożywiona dyskusja dotycząca możliwości jego zastosowania. Spotkanie prowadziła Joanna Fabisiak.


Spotkanie 26. 23 lutego 2016 r.

Superwizja coachingu

W ostatni wtorek lutego odbyło się spotkanie Klubu Coacha MLC. Poprowadził je Grzegorz Zawiłowski. Zaczęliśmy od inspirującej dyskusji o coachingu, następnie przeszliśmy do części superwizyjnej i studium przypadku z zakresu coachingu ścieżki kariery.


Spotkanie 25. 26 stycznia 2016 r.

Studia przypadków z coachingu osobistego

Dnia 26 stycznia 2016 roku odbyło się spotkanie Klubu Coacha. Poprowadził je Benedykt Peczko. Zaprezentował on dwa prowadzone przez siebie przypadki. Jeden dotyczył wpływu realizacji marzeń na odzyskanie zdrowia, a drugi siły długoterminowego działania metafory, choć coaching trwał tylko dwie sesje. Ciekawa dyskusja, pytania i odpowiedzi dopełniły to spotkanie.