Spotkania Klubu Coacha w 2014 roku

Spotkanie 16. 25 listopada 2014 r.

Neuropsychologiczne mechanizmy pracy z celem

Spotkanie poprowadził Benedykt Peczko. Tematem były Neuropsychologiczne mechanizmy pracy z celem. Jak działa praca z celami na poziome emocji, myślenia czy odczuć z ciała wszyscy mieliśmy okazję doświadczyć – zarówno samodzielnie, jak i w pracy z klientami. A jak to wygląda od strony neuropsychologicznej? Co się dzieje z naszym mózgiem, jak reagujemy? Dlaczego te metody działają i jaki wpływ wywierają na naszą neurologię? Dlaczego nie jest to tylko praca z umysłem, ale obejmuje cały organizm? Prócz poznania odpowiedzi na te pytania, uczestnicy mieli również okazję podzielić się wrażeniami i podyskutować.


Spotkanie 15. 28 października 2014 r.

Studium przypadku

Tematem spotkania Klubu uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami pracy, dzieląc się studiami przypadków. Opowiadali o prowadzonych przez siebie procesach, mieli szansę poznać inną perspektywę, czy skonsultować się z innymi klubowiczami. Spotkanie poprowadził Grzegorz Zawiłowski


Spotkanie 14. 25 czerwca 2014 r.

Panorama społeczna

Tematem spotkania było wprowadzenie do panoramy społecznej. Jest to model opracowany przez Lucasa Derksa, który może być z powodzeniem wykorzystywany w takich obszarach pracy coacha jak np.: osadzanie menadżerów w nowej roli, budowanie autorytetu, problemy w relacjach z zespołem, wsparcie osób doświadczających mobbingu. Sprawdza się również w kontekstach osobistych. Podczas spotkania omówione zostało jak wykorzystywać panoramę społeczną w coachingu, a prowadzący, Przemek Turkowski, zaprezentował narzędzia przydatne w pracy z relacjami osobistymi i zawodowymi.


Spotkanie 13. 28 maja 2014 r.

Gadżety w coachingu – warto czy nie?

Na ostatnim Spotkaniu Klubu Coacha MLC staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie „czy warto używać gadżetów w coachingu”. Uczestnicy stwierdzili, że brzmi ona (co nie jest zaskoczeniem) „to zależy”  Omówiliśmy zarówno plusy, jak i minusy, rozważaliśmy obszary i konteksty zastosowań. Podsumowując, warto wiedzieć, że gadżety istnieją, ale decyzja o ich użyciu leży już po stronie coacha. Ważne jest (jak w przypadku każdej techniki) czy coach „czuje” dane narzędzie i czy według niego pasuje ono do klienta i jego potrzeb.


Spotkanie 12. 23 kwietnia 2014 r.

Jak rozróżnić klienta potrzebującego psychoterapii od klienta coachingu?

Niniejsze spotkanie Klubu Coacha MLC dotyczyło tematu: „Jak rozróżnić klienta potrzebującego psychoterapii od klienta coachingu”. Staraliśmy się podejść do tematu możliwie szeroko i o poprowadzenie spotkania poprosiliśmy dwie osoby: Piotra Pawłowskiego, który pracuje jako coach oraz psychoterapeuta, a także Andrzeja Wakarowa, który spojrzał na sprawę z perspektywy psychiatry.


Spotkanie 11. 26 marca 2014 r.

Wyzwania w pracy coacha

Jedenaste spotkanie Klubu Coacha MLC poświęcone zostało tematowi wyzwań w pracy coacha – trudni klienci? Obciążenie emocjonalne? Trudności w życiu osobistym, choroba, cięższy dzień? Podczas spotkania uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami w kontekście takich trudności oraz tym, w jaki sposób zazwyczaj sobie z nimi radzą. Spotkanie poprowadził Grzegorz Zawiłowski.


Spotkanie 10. 26 lutego 2014 r.

Budowa własnej marki

Lutowe spotkanie Klubu Coacha MLC poprowadzone zostało przez Konrada Wilka. Dotyczyło ono tematu budowania własnej marki, rozwijania osobistego wizerunku w oczach klientów i jego przełożenia na swój model biznesowy w roli coacha.


Spotkanie 9. 29 stycznia 2014 r.

Wykorzystanie metaprogramów w pracy coacha

Noworoczne spotkanie dotyczyło tematu metaprogramów. Odbyła się dyskusja na temat tego kiedy i jak coach może stosować je w praktyce w pracy z klientami. Osoby mniej wprawne w stosowaniu metaprogramów miały również okazję rozwiać swoje wątpliwości, jak i skorzystać na wymianie doświadczeń między uczestnikami. Spotkanie poprowadził Grzegorz Zawiłowski.