Spotkania Klubu Coacha w 2013 roku

Spotkanie 8. 18 grudnia 2013 r.

Metastany

Grudniowe, przedświąteczne spotkanie Klubu Coacha MLC poprowadziła Magda Mastalerz. Opowiedziała ona uczestnikom o tzw. metastanach – czyli o tym, w jaki sposób można na różne swoje stany spojrzeć z pozycji wyższej. Po tym odbyła się dyskusja i praktycznego ćwiczenia wykorzystujące pojęcie metastanu i to, jak można je wykorzystać zarówno dla siebie jako coacha, jak i w pracy z klientami.


Spotkanie 7. 27 listopada 2013 r.

Rozwój coacha przez modelowanie

Siódme spotkanie Klubu Coacha MLC zostało poświęcone rozwojowi własnemu coacha przy użyciu modelowania. Uczestnicy odpowiedzieli sobie na pytanie, do czego modelowanie może przydać się coachowi i klientowi. Celem spotkania była również wymiana efektywnych strategii coachingowych, np. radzenia sobie z impasem, reklamowania się, opowiadania o sobie klientom gdy chce się ich pozyskać, itp. Spotkanie poprowadził Przemek Turkowski.


Spotkanie 6. 30 października 2013 r.

Ulubione techniki

Tematem spotkania były techniki stosowane przez uczestników w coachingu – najczęściej używane, ulubione,  oceniane jako najbardziej skuteczne. Podczas spotkania obecny był Benedykt Peczko, który również podzieli się z uczestnikami używanymi przez niego narzędziami, w tym techniką służącą dostarczania wielu różnych zasobów klientowi.


Spotkanie 5. 26 czerwca 2013 r.

Reprezentacja czasu

Spotkanie Klubu Coacha MLC poprowadził Grzegorz Zawiłowski. Dotyczyło ono różnych sposobów reprezentacji czasu oraz metod na ich skuteczną zmianę u klienta.


Spotkanie 4. 22 maja 2013 r.

Prezentacja nowego narzędzia diagnozy potrzeb

Podczas spotkania członkowie Klubu Coacha MLC zapoznali się z nowym narzędziem do diagnozy potrzeb klienta w coachingu. Opiera się ono na poziomach logicznych Diltsa i na modelu SCORE. Poza tym odbyła się dyskusja na temat różnic pomiędzy klientami w coachingu i w psychoterapii. Zainteresowanym tą kwestią polecamy artykuł dr hab. Mirosławy Huflejt-Łukasik, opublikowany jakiś czas temu na portalu Treco.


Spotkanie 3. 24 kwietnia 2013 r.

Studium przypadku – coaching w organizacji

Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik przedstawiła uczestnikom studium przypadku z zastosowania coachingu w organizacji, równocześnie dzieląc się swoim doświadczeniem w kontekście zawierania umowy na prowadzenie coachingu. Wnioskiem z przedstawionej sytuacji było to, że w pracy z organizacjami niezwykle ważną podstawą do bezpiecznego i sprawnego prowadzenia coachingu jest odpowiednio przygotowany proces coachingu, w tym m.in. rozmowy z przedstawicielami organizacji, sponsorami coachingu, kontakt z klientem, czy odpowiednio przygotowana umowa.


Spotkanie 2. 27 marca 2013 r.

Metafory

W trakcie spotkania wspólnie ćwiczyliśmy używanie metafor w coachingu (w tym metafory bajkowej). W dalszym ciągu spotkania Przemek Turkowski zaprezentował technikę Interwizji, którą potem wspólnie przećwiczyliśmy.


Spotkanie 1. 27 lutego 2013 r.

Inauguracja

Podczas spotkania omówiliśmy idee stworzenia Klubu, terminy, zastanowiliśmy się wspólnie, jakie mogą być tematy kolejnych spotkań i co chcemy w ogóle podczas nich robić. Potem zaprezentowana i przećwiczona została technika instalowania nowej strategii. Pod koniec spotkania dyskutowaliśmy na temat akredytacji programów i coachów udzielanych przez różne organizacje – w tym Izba Coaching.

Podczas spotkania obecni byli dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik oraz mgr Benedykt Peczko, czyli twórcy metody MLC.