Mentoring ICF

Wszystkim coachom, którzy chcą uzyskać akredytację International Coaching Federation (ICF), zaoferujemy wsparcie w postaci mentoringu prowadzonego przez akredytowanego coacha i mentora ICF.

Mentoring to relacja między dwoma osobami, która ma na celu inspirowanie, stymulowanie rozwoju i odkrywanie potencjału coacha. Pomaga zarówno w odnalezieniu i wykorzystaniu mocnych stron, jak i zidentyfikowaniu  braków i ustaleniu ścieżki dalszego rozwoju. Każdy uczestnik uzyskuje kompleksową informację zwrotną – w kontekście kluczowych kompetencji i kodeksu etycznego ICF. Dzięki temu coachowie aplikujących o akredytację tej organizacji zyskują potrzebne wsparcie.

Akredytacja ICF na poziomie Associate Certified Coach (ACC) wymaga zrealizowania 10 godzin mentoringu z odpowiednio wykwalifikowaną osobą. Po ukończeniu oferowanego przez nas pakietu mentoringu ICF, wymaganie jest to w pełni spełnione.


Dla kogo?

Oferta  skierowana jest dla aktywnych zawodowo coachów oraz coachów w trakcie szkolenia, którzy chcą ubiegać się o uzyskanie akredytacji ICF na poziomie ACC.


Korzyści

1. Przedyskutowanie doświadczeń w pracy z klientami i uzyskanie wsparcia.

2. Uzyskanie informacji zwrotnych odnośnie poziomu kluczowych kompetencji wymaganych do akredytacji ICF i stworzenie ścieżki ich rozwoju.

3. Przygotowanie do ewaluacji na poziomie ACC, w tym:

  • ozdobycie umiejętności demonstrowania kluczowych kompetencji w praktyce coachingu;
  • owskazanie kluczowych elementów osiągnięcia sukcesu na drodze akredytacji.

4. Uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości związanych z procesem akredytacji, kompetencjami i kodeksem etycznym ICF.

5. Pisemne potwierdzenie zrealizowania 10 godzin mentoringu – spełnienie jednego z wymagań do akredytacji ICF.


Jak to wygląda?

Pakiet Mentoringu ICF składa się z dwóch rodzajów zajęć:

Mentoring grupowy

To dwa spotkania w grupach od 3 do 10 osób. Trwają 3,5-godziny zegarowe. Zawierają elementy warsztatowe, które mają rozwinąć kompetencje coachów oraz dostarczyć im, niezbędnej do uzyskania akredytacji, wiedzy.

Mentoring indywidualny

Uczestnicy spotykają się w terminach ustalanych indywidualnie. W ramach pakietu każdy uczestnik realizuje 3 godziny zegarowe z mentorem.

N spotkania indywidualne radzimy przygotować nagrania z prowadzenia sesji coachingowej. Pozwala to na analizę sposobu pracy coacha oraz udzielenie precyzyjnych informacji zwrotnych.

Inną możliwością jest wystąpienie uczestnika w roli coacha, który prowadzi coaching dla mentora jako klienta.

Zgodnie z wymaganiami ICF, wszystkie spotkania są rozplanowane w czasie minimum  3 miesięcy. 

Istnieje możliwość wzięcia udziału wyłącznie w mentoringu grupowym lub w dowolnej liczbie godzin mentoringu indywidualnego.


Zapraszamy do kontaktu. Przygotujemy zindywidualizowaną ofertę, dostosowaną do wymagań i potrzeb konkretnej osoby.