Studium Coachingu Zespołów i Grup MLC

Studium Coachingu Zespołów i Grup MLC (SCZiG MLC) to propozycja łącząca programy Studium Coachingu Zespołów MLC i Studium Coachingu Grupowego MLC oraz Treningu Trenerskiego MLC.  Uczestnicy wybierający tę ścieżkę edukacji otrzymują kompleksowe kształcenie w zakresie prowadzenia coachingu zespołów i coachingu grupowego, wzbogacony o trening umiejętności trenerskich. Takie połączenie pozwala na pracę z grupami w różnych kontekstach, zarówno szkoleniowych jak i doradczych, coachingowych i menedżerskich.  Zwieńczeniem edukacji jest certyfikacja potwierdzająca szerokie kompetencje uczestnika jako specjalisty pracy z grupami i organizacjami, coacha i trenera. Uczestnicy kończący Studium otrzymują Certyfikat Studium Zespołów i Grup MLC oraz certyfikat poświadczający ukończenie Treningu Trenerskiego MLC.

Studium adresowane jest do osób, które:

 • posiadają przygotowanie w zakresie prowadzenia coachingu indywidualnego, a chcą poszerzyć swoje kompetencje o efektywną pracę z zespołami i grupami, zarówno w kontekście coachingowym, jak i szkoleniowym,
 • pragną opanować całościowy system pracy z zespołami i grupami w różnych kontekstach i rolach (m.in. edukacyjnych, interwencyjnych, doradczych, zarządczych i coachingowych)
 • pełnią lub przygotowują się do roli specjalisty pracującego z grupami i zespołami – coacha zespołu, trenera, lidera, doradcy, konsultanta i pragną uzyskać kompleksowe przygotowanie umożliwiające im profesjonalną pracę w każdej z tych ról.

Czas trwania: 271 godziny


Korzyści:

Co zyskasz dzięki udziałowi w Studium:

 • otrzymasz kompleksową i uniwersalną wiedzę na temat funkcjonowania zespołów, grup i organizacji,
 • zdobędziesz szeroki zakres umiejętności pracy z grupą, zarówno w kontekście coachingu zespołów i grupowego jak również edukacji, doradztwa i zarządzania,
 • poznasz narzędzia pracy z grupą umożliwiające skuteczną realizację celów, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołów, wprowadzanie zmian oraz wspieranie rozwoju kompetencji,
 • otrzymasz 2 certyfikaty poświadczające Twoje kompetencje – Studium Zespołów i Grup MLC oraz Treningu Trenerskiego MLC.

Inwestycja:

 • cena podstawowa: 23.362,- PLN
 • cena w przedpłacie: 22.250,- PLN
 • cena podstawowa dla absolwentów SCMLC: 21.862,- PLN
 • cena w przedpłacie dla absolwentów SCMLC: 20.750,- PLN

SkutecznieRekomendując znajomemu Szkołę MLC otrzymujesz dodatkowo 5% zniżki od aktualnej ceny. Można zaprosić kilka osób.

Dla obecnych studentów studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich oferujemy zniżki. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z sekretariatem.

Informujemy, że posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o numerze 2.14/00354/2013, w związku z czym osoby zainteresowane wzięciem udziału w Szkole MLC mogą ubiegać się o dofinansowanie

Każdy spośród wymienionych wyżej wariantów cen można za niewielkim oprocentowaniem podzielić na 2 lub 4 raty.

Informacje o wariantach płatności ratalnej można uzyskać kontaktując się z naszym biurem.

Cena kursu obejmuje:

 • Całość programu szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Materiały pisemne.
 • Przerwy kawowe.
 • Certyfikat Studium Zespołów i Grup MLC i Treningu Trenerskiego MLC.

Zapisy i informacje:

W celu dokonania zapisu lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem pod adresem: kontakt@ccinnovation.pl


PROGRAM