Mentoring

Minimum 1 sesja

W czasie Studium Coachingu MLC uczestnicy mają możliwość korzystania z bezpłatnego, indywidualnego wsparcia mentora – jednego z doświadczonych coachów i trenerów zespołu CC Innovation. Wsparcie to może dotyczyć np. procesu szkolenia, praktycznego zastosowania zdobywanych umiejętności, ewentualnych wątpliwości, pytań itp.
Na początku zajęć uczestnicy otrzymują listę dostępnych mentorów wraz z kontaktami.

W ramach Studium Coachingu MLC obowiązkowe jest minimum jedno spotkanie z wybranym przez uczestnika mentorem.
Dotyczy ono sesji coachingu przeprowadzonej na zajęciach podczas warsztatów „Proces a techniki pracy w coachingu indywidualnym”. Mentor ogląda nagranie z przeprowadzonej sesji oraz udziela informacji zwrotnej.