Grupy robocze

12 godzin

To obowiązkowe zespoły robocze, które są tworzone przez uczestników Studium Coachingu MLC. Optymalna i zarazem minimalna liczebność takiego zespołu to 3 osoby. Podstawowe zadania to powtórzenie materiału z zajęć „Coaching wielopoziomowy – techniki pracy
w coachingu indywidualnym” – ćwiczenie poznanych metod, dzielenie się doświadczeniem, udzielanie sobie informacji zwrotnych.
Praca w zespołach roboczych zaliczana jest na podstawie sprawozdań (bądź ich kopii) składanych wraz z kartą zaliczeniową przed ewaluacją.