Superwizja dla coachów

Superwizja to sposób na pogłębienie, wzbogacenie oraz zdobycie nowych kompetencji. Jest przeznaczona dla aktywnych zawodowo coachów. Można z niej korzystać w formie indywidualnej lub grupowej. 

To możliwość pogłębienia i lepszego zrozumienia różnych aspektów swojej pracy z klientami. W przypadku superwizji grupowej dodatkową korzyścią jest wsparcie i inspiracja, jaką otrzymuje od grupy każdy jej członek. Cały proces prowadzi i animuje superwizor.


Nasi superwizorzy

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik – posiada wieloletnie doświadczenie superwizyjne, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Ma akredytację coacha-superwizora Izby Coachingu (IC) oraz certyfikaty Senior Coacha i superwizora The European Coaching Federation (EuCF).


Krzysztof Grabarczyk – akredytacja coacha-superwizora Izby Coachingu (IC).


Piotr Pawłowski – akredytacja coacha-superwizora Izby Coachingu (IC).


Grzegorz Zawiłowski – akredytacja coacha-superwizora Izby Coachingu (IC).


Forma zajęć

Superwizja indywidualna

To spotkanie indywidualne superwizora i uczestnika superwizji – trwa godzinę. Uczestnik omawia z superwizorem przypadek prowadzonego coachingu. Następnie razem pracują nad rozwijaniem kompetencji coacha, rozwiewają wątpliwości. Superwizor udziela potrzebnego wsparcia.

Superwizja grupowa

Spotkanie grupowe, w zależności od liczby uczestników, trwa od 3 do 5,5 godziny. Może brać w niej udział minimum 3, a maksimum 5 aktywnych uczestników.

Czas spotkania jest podzielony tak, by omówić przypadek prezentowany przez każdego aktywnego uczestnika superwizji, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i oczekiwania superwizowanego coacha. Istnieje możliwość udziału w superwizji  w formie obserwatora. Nie bierze on aktywnego udziału w superwizji, a uczy się procesu coachingu przez czerpanie z doświadczeń innych coachów.