Treningowe sesje coachingu i mentoringu

5 sesji

Sesje coachingu czy mentoringuz realnym klientem uczestnicy ustalają we własnym zakresie.
W ramach Studium trzeba odbyć 5 treningowych sesji (z jednym klientem lub kilkoma). Łącznie powinno być nie mniej niż 5 sesji. Uczestnik przygotowuje raport z jednej, wybranej sesji. Raport należy dostarczyć do biura (może być drogą mailową) przed superwizją.
Sesje coachingu lub mentoringu z realnym klientem mogą być realizowane po ukończeniu zjazdu 7 – po seminarium „Projekt coachingu i mentoringu w organizacji, kontrakt, zasady etyczne” i przed zjazdem 9.