Krzysztof Pawlik

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION

Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC. Magister ds. zarządzania potencjałem społecznym firmy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany coach ICF oraz ICC. Trener 5-tego stopnia EQF w Szkole Trenerów (Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego). Uczestnik Studium Coachingu MLC (Multi-Level Coaching).

Od początku pracy zawodowej związany z zarządzaniem ludźmi i ich rozwojem. Obecnie – trener, konsultant, moderator oraz coach wewnętrzny w jednej z międzynarodowych korporacji. Zajmuje się głównie realizacją projektów związanych z rozwojem organizacji, a co się z tym wiąże, podnoszeniem kompetencji ludzi oraz zwiększeniem efektywności pracy.

Jako coach posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu coachingu indywidualnego oraz zespołowego, wspieraniu klientów w procesach zmian w organizacji, budowaniu współpracy w zespołach, integracji nowej kadry kierowniczej, budowaniu relacji jako coach wewnętrzny organizacji oraz prowadzeniu szkoleń miękkich z elementami coachingu.

W swojej pracy poszukuje nieustannie lepszych i efektywniejszych rozwiązań. Wierzy w każdą osobę oraz posiadane przez nią zasoby. Jest przekonany, iż kluczowym czynnikiem w osiąganiu przez firmę znaczącej pozycji na rynku jest inwestowanie w rozwój pracowników – przede wszystkim metodą coachingu.

Współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji” dotyczące technik twórczego myślenia oraz coachingu – zarówno indywidualnego, jak i zespołowego.