Coaching – metoda, funkcje, uwarunkowania

Wykład – 8 godzin

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania jednostek  i zespołów. Przedstawione zostanie podejście wielopoziomowe (Multi-Level Coaching, MLC). Pokazane zostanie jakim celom może służyć coaching, jakie są jego uwarunkowania i wyznaczniki skuteczności. Wykład dostarcza wiedzę o coachingu, mentoringu oraz traktuje o innych pokrewnych metodach i rolach.
1. Definicje coachingu, coaching a inne metody wspierania rozwoju jednostek i organizacji – m.in. szkolenia, konsultacje, mentoring.
2. Mentoring – definicja; mentoring a coaching.
3. Wykorzystanie poszczególnych rodzajów  coachingu w kontekście różnych potrzeb rozwojowych.
4. Kompetencje profesjonalnego coacha.
5. Różne formy wspierania rozwoju grup i zespołów – zadania i kompetencje prowadzącego.
6. Funkcje coachingu w organizacji, czyli potencjalne cele coachingu z perspektywy firmy.
7. Kiedy przestać szkolić a rozpocząć coaching, czyli efektywny cykl rozwoju zasobów ludzkich w organizacji.
8. Uwarunkowania coachingu – organizacja jako system.
9. Coaching a zarządzanie firmą. Różnice w roli coacha, mentora a menedżera.
10. Turkusowe organizacje a coachingowy styl zarządzania. Coachingowe kompetencje lidera w  turkusowych zespołach.
11. Motywacja – co trzeba wiedzieć, by zrozumieć klienta i proces.
12. Podejścia i trendy w coachingu i wokół niego