Coaching i mentor-coaching – metoda, funkcje, uwarunkowania

Wykład – 8 godzin

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem i mentor-coachingiem jako metodą wspierania jednostek  i zespołów. Przedstawione zostanie podejście wielopoziomowe (Multi-Level Coaching, MLC). Pokazane zostanie jakim celom może służyć coaching i mentoring, jakie są ich uwarunkowania i wyznaczniki skuteczności. Wykład dostarcza wiedzę o coachingu, mentoringu oraz traktuje o innych pokrewnych metodach i rolach.
1. Definicje coachingu, coaching a inne metody wspierania rozwoju jednostek i organizacji – m.in. szkolenia, konsultacje, mentoring.
2. Mentoring – definicja; mentoring a coaching.
3. Wykorzystanie poszczególnych rodzajów  coachingu w kontekście różnych potrzeb rozwojowych.
4. Kompetencje profesjonalnego coacha i mentor-coacha.
5. Różne formy wspierania rozwoju grup i zespołów – zadania i kompetencje prowadzącego.
6. Funkcje coachingu i mentoringu w organizacji, czyli potencjalne cele  z perspektywy firmy.
7. Kiedy przestać szkolić a rozpocząć coaching i mentoring, czyli efektywny cykl rozwoju zasobów ludzkich w organizacji.
8. Uwarunkowania coachingu i mentoringu – organizacja jako system.
9. Coaching a zarządzanie firmą. Różnice w roli coacha, mentora a menedżera.
10. Coachingowy styl zarządzania. Coachingowe kompetencje w roli lidera.
11. Motywacja – co trzeba wiedzieć, by zrozumieć klienta i proces.
12. Podejścia i trendy w coachingu i mentoringu.