Szkoła Coachingu i Pracy z Grupami MLC

Szkoła Coachingu i Pracy z Grupami MLC to zaawansowane, modułowo skonstruowane  studia adresowane do coachów, trenerów, a także innych osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje w pracy z różnymi grupami i zespołami.


AUTORSKI MODEL – MULTI-LEVEL CONCEPT

Wszystkie programy w Szkole Coachingu i Pracy z Grupami MLC powstały w oparciu o autorski wielopoziomowy model Multi-Level Concept. Zawiera on 3 podstawowe elementy: diagnozę i consulting (Multi-Level Consulting), coaching (Multi-Level Coaching), szkolenia (Multi-Level Course).

Został stworzony przez dr hab. Mirosławę Huflejt-Łukasik. Powstał na bazie  wiedzy z zakresu nowoczesnych metod zarządzania, komunikowania się, kształtowania zachowań, rozwiązywania problemów. Multi-Level Concept to praktyczne zastosowanie najnowszej wiedzy i badań psychologicznych. Jest to sprawdzone podejście systemowe – odnośnie funkcjonowania zespołów i całej firmy, które gwarantuje dobre rozumienie dynamiki grup i zespołów pracowniczych.


PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE

Programy w Szkole są oparte na naukowej  wiedzy – psychologicznej, zarządczej, i wieloletnim doświadczeniu i praktyce. Są ukierunkowane na kompleksowe przygotowanie profesjonalistów wspierających rozwój zarówno pojedynczych osób, jak również grup, zespołów i całych organizacji.


KOMPLEKSOWE KSZTAŁCENIE

W ramach prowadzonych studiów, dostarczamy uczestnikom pełne teoretyczne i praktyczne przygotowanie, niezbędne do świadomego i rzetelnego wykonywania zawodu trenera i coacha, zarówno w kontekście osobistym, jak i zawodowym, w pracy z jednostkami, grupami i zespołami. Uczymy też bycia liderem w różnych kontekstach zawodowych.


SZEROKI WYBÓR SPECJALIZACJI I ŁĄCZENIA MODUŁÓW

Słuchacze mają do wyboru kilka ścieżek rozwoju skonstruowanych modułowo. Umożliwiają one dopasowanie procesu kształcenia do potrzeb rozwojowych oraz celów zawodowych uczestnika. Każda ścieżka edukacyjna może być realizowana oddzielnie i jest zakończona certyfikacją w wybranym obszarze. Modułowy charakter Studiów pozwala, w dogodny sposób, na rozszerzenie procesu kształcenia o pozostałe specjalizacje.


Specjalizacje:


ATUTY SZKOŁY COACHINGU I PRACY Z GRUPAMI MLC

  • Ponad 15 lat doświadczenia w kształceniu coachów.
  • Jeden z pierwszych w Polsce całościowych programów szkolenia coachów.
  • Pierwszy program szkolenia coachów, który zawierał od początku obowiązkową superwizję i praktykę w roli coacha ( co obecnie jest ogólnie przyjętym standardem).
  • Program Studium Coachingu MLC posiada zarówno akredytację Izby Coachingu, jak i spełnia wymagania szkoleniowe International Coaching Federation (ICF)
  • Opieka merytoryczna  pionierki coachingu w Polsce – dr hab. Mirosławy Huflejt-Łukasik, Senior Coacha, superwizora i mentora The European Coaching Federation (EuCF), oraz akredytowanego coacha i superwizora Izby Coachingu, członka prezydium Izby Coachingu w latach 2014-2017, coacha z ponad 20 letnim doświadczeniem.
  • Twórczyni Szkoły MLC dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik otrzymała w 2017 r. nagrodę „Skrzydła za dbałość o standardy coachingu ” przyznaną przez całe środowisko polskich coachów – Stowarzyszenie Coachów Polskich, Izbę Coachingu, ICF, EMCC.
  • W kadrze Studium jest trzechaż czterech superwizorów coachingu akredytowanych przez Izbę Coachingu: Mirosława Huflejt-Łukasik, Piotr PawłowskiGrzegorz Zawiłowski,  akredytowani coachowie  w IC czy  ICF – Jan Jędrzejczyk, Krzysztof Pawlik, oraz mentor ICF Konrad Wilk.

Zgodnie z autorską metodologią wielopoziomową, Studium Coachingu MLC, przygotowuje uczestników do samodzielnego prowadzenia coachingu odnoszącego się do wszystkich poziomów funkcjonowania osoby, zespołu czy organizacji. Coach MLC wie, jak prawidłowo uwzględnić uwarunkowania systemów, których klient jest częścią, np. firmy czy rodziny.