Szczegółowy program Studium Coachingu i Mentoringu MLC

Wykład:

Coaching i mentor-coaching– metoda, funkcje, uwarunkowania – 8 godzin 


Warsztat:

Umiejętności komunikowania się, wpływ na innych oraz motywowanie – 24 godziny 


Warsztat:

Świadomość i nieświadomość, czynniki mające wpływ na emocje, źródła tzw. wewnętrznej motywacji i kreatywności – 24 godziny 


Warsztat:

Proces, a techniki pracy w coachingu indywidualnym – 56 godzin (3 dwudniowe warsztaty)


Grupy robocze – 12 godzin 


Mentoring – minimum 1 sesja 


Seminarium

Coaching – zasady etyczne, kontrakt, projekt coachingu w organizacji – 14 h 


Treningowe sesje coachingu – 5 sesji


Superwizja indywidualna – 1 sesja

Superwizja grupowa – 2 sesje


Warsztat

Coaching zespołu – 28 godzin


Integracja 

Ewaluacja