Szczegółowy program Studium Coachingu i Mentoringu MLC

Wykład:

Coaching i mentor-coaching– metoda, funkcje, uwarunkowania – 8 godzin 


Warsztat:

Umiejętności komunikowania się, wpływ na innych oraz motywowanie – 24 godziny 


Warsztat:

Świadomość i nieświadomość, czynniki mające wpływ na emocje, źródła tzw. wewnętrznej motywacji i kreatywności – 24 godziny 


Warsztat:

Proces oraz techniki pracy w coachingu i mentor-coachingu indywidualnym – 56 godzin (3 dwudniowe warsztaty)


Grupy robocze – 12 godzin 


Mentoring – minimum 1 sesja 


Seminarium

Projekt coachingu i mentor-coachingu w organizacji, kontrakt, zasady etyczne – 14 h 


Treningowe sesje coachingu i mentoringu – 5 sesji


Superwizja indywidualna – 1 sesja

Superwizja grupowa – 2 sesje


Warsztat

Coaching zespołu – 28 godzin


Integracja 

Ewaluacja