Studium Trenerskie i Dynamiki Grup MLC

Trening Trenerski MLC to całościowe szkolenie przygotowujące do  samodzielnego pełnienia roli profesjonalnego trenera. Uczestnicy studium otrzymują kompletną wiedzę w zakresie efektywnego projektowania, przygotowania i prowadzenia szkoleń. Program obejmuje zarówno teoretyczne podstawy pracy trenera, takie jak poszerzenie rozumienia dynamiki grupy i procesu grupowego, jak również praktyczną naukę narzędzi wykorzystywanych w procesie szkolenia. Uczestnicy mają również możliwość przyjrzeć się własnemu funkcjonowaniu w sytuacjach grupowych i poznać siebie w oczach innych osób, podczas treningu interpersonalnego.

Studium adresowane jest do osób:

 • przygotowujących się do wykonywania zawodu trenera,
 • posiadających już doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, chcących rozwinąć swoje kompetencje trenerskie,
 • dla których istotnym elementem pracy jest umiejętność pracy z grupą w różnych kontekstach

Czas trwania: 156 godzin


Korzyści:

Co zyskasz dzięki udziałowi w Studium:

 • otrzymasz kompletną i praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania grup, procesu grupowego i dynamiki grup,
 • rozwiniesz umiejętności pracy z grupą w roli trenera, instruktora, nauczyciela,
 • poznasz narzędzia pracy umożliwiające efektywną pracę z grupą,
 • zdobędziesz zawód trenera potwierdzony Certyfikatem Studium Trenerskiego i Dynamiki Grup MLC.

Inwestycja:

 • cena podstawowa: 13.755,- PLN
 • cena w przedpłacie: 13.242,- PLN
 • cena podstawowa dla absolwentów MLC: 13.505,- PLN
 • cena w przedpłacie dla absolwentów MLC: 12.992,- PLN

Rekomendując znajomemu Szkołę MLC otrzymujesz dodatkowo 5% zniżki od aktualnej ceny. Można zaprosić kilka osób.

Dla obecnych studentów studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich oferujemy zniżki. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z sekretariatem.

Informujemy, że posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o numerze 2.14/00354/2013, w związku z czym osoby zainteresowane wzięciem udziału w Szkole MLC mogą ubiegać się o dofinansowanie

Każdy spośród wymienionych wyżej wariantów cen można za niewielkim oprocentowaniem podzielić na 2 lub 4 raty.  Informacje o wariantach płatności ratalnej można uzyskać kontaktując się z naszym biurem.

Cena kursu obejmuje:

 • Całość programu szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Materiały pisemne.
 • Przerwy kawowe.
 • Certyfikat ukończenia Studium Trenerskiego i Dynamiki Grup MLC.

Zapisy i informacje:

W celu dokonania zapisu lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem pod adresem: kontakt@ccinnovation.pl


PROGRAM