Seminarium: Projekt coachingu w organizacji, kontrakt, zasady etyczne

W ramach zajęć omawiana będzie postawa coacha, zgodna z zasadami etycznymi, na podstawie przykładów i studiów przypadków. Wskazane zostaną kryteria wypracowania rozwiązań w przypadku dylematów etycznych. Ważną, omawiana kwestią będzie także  przygotowanie i wdrożenie projektu coachingu w organizacji. Przedstawione zostaną poszczególne etapy i elementy przygotowania, realizacji i oceny projektu coachingu.


Cel warsztatu

Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat zawierania kontraktu psychologicznego  z klientem oraz realizacji projektu coachingu w organizacji. Omówione zostaną ważne elementy kontraktu, zawieranego na początku coachingu, jego związek z zasadami etycznymi i wpływ na skuteczność realizacji coachingu.

Uczestnicy poznają:

 • po co są zasady etyczne, przed jakimi błędami chronią i do jakich mechanizmów psychologicznych się odwołują,
 • jakie są elementy kontraktu z klientem i jak jest on związany z zasadami etycznymi,
 • jak przygotować, komunikować i realizować projekt coachingu w firmie,
 • co wpływa na skuteczność coachingu w organizacji,
 • przykłady z praktyki, wskazane rozwiązania.

Dla kogo?

Seminarium Coaching – zasady etyczne, kontrakt, projekt coachingu w organizacji to zajęcia otwarte. Program i sposób prowadzenia zajęć umożliwia wzięcie udziału w zajęciach przez wszystkich coachów pracujących w różnych podejściach oraz przez przedstawicieli działów HR, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę i kompetencje w zakresie realizacji projektów coachingu w firmie. To zajęcia także dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, jak dobre przygotowanie coachingu, znajomość psychologicznych podstaw, zasad etycznych i kontraktu determinują profesjonalizm coachingu.

Zajęcia są przeznaczone również dla uczestników Studium Coachingu MLC.


Ramowy program

1. W ramach zasad etycznych w coachingu omówione zostanie:

 • zachowanie granic między pełnionymi rolami,
 • respektowanie zasady świadomego i dobrowolnego uczestniczenia klienta w coachingu,
 • konflikty interesów,  dobro klienta a dobro organizacji,
 • przestrzeganie tajemnicy zawodowej,
 • kompetencje i ograniczenia coacha.

2. Elementy kontraktu z klientem coachingu.

3. Specyfika zawierania kontraktu z klientem coachingu  i umowy we współpracy z firmą.

4. Specyfika coachingu wewnętrznego w organizacji.

5. Przygotowanie i kontrakt w coachingu zespołu i coachingu grupowym.

6. Wyzwania i ograniczenia towarzyszące efektywnemu wdrażaniu coachingu w organizacji.

7. Organizacja procesu coachingu w firmie (m.in. wybór coacha, komunikowanie procesu coachingu, raportowanie, ocena wyników coachingu).


Prowadzący:

Prof. UW dr hab. Mirosława Huflejt – Łukasik


Termin, cena i zapisy

Termin I:  25-26 lutego 2023

Termin II: 17-18 czerwca 2023

Cena: 1.380,- zł 

cena w przedpłacie do 2 tygodni przed terminem rozpoczęcia: 1000,- zł

Podane ceny zawierają 23% podatek VAT.

Zajęcia prowadzone będą on-line.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział w unikalnym, 2-dniowym szkoleniu;
 • bogate materiały szkoleniowe;
 • przerwy kawowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia.

Informujemy, że posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o numerze 2.14/00354/2013, w związku z czym osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu mogą ubiegać się o dofinansowanie.

By zgłosić się na warsztat:

 1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
 2. Prześlij formularz na adres biuro@ccinnovation.pl.
 3. Wpłać należność za kurs w jednym z wariantów w odpowiednim terminie.