Spotkania Klubu Coacha MLC w 2017 roku

Spotkanie 38. 14 grudnia 2017 r.

Komunikacja w firmie jako narzędzie zmian kultury organizacji

Spotkanie Klubu Coacha MLC, którego tematem była komunikacja w firmie poprowadziła Alicja Kusch. Prowadząca opowiedziała jak wprowadza zmiany w kulturze organizacyjnej firmy, rozpoczynając ten proces od pracy w obszarze szeroko pojętej komunikacji. Powiedziała również, co się sprawdziło i jakie działania dają konkretne efekty.

Spotkanie 37. 9 listopada 2017 r.

Superwizja

Spotkanie Klubu Coacha MLC, miało formę superwizji, którą poprowadziła dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik. Omawiano przypadek konfliktu i kryzysu w zespole oraz jakie są możliwe działania –  doradcze czy/i coachingowe.

Spotkanie 36. 27 czerwca 2017 r.

Wizerunek coacha w mediach

Spotkanie Klubu Coacha MLC, miało formę webinaru, który poprowadził Grzegorz Zawiłowski. Dyskutowano o tym jak postrzegani i przedstawiani są coachowie w mediach oraz jak sami pracują nad swoim medialnym wizerunkiem. Przeanalizowano również jakie zachowania warto modelować, a jakich się wystrzegać.


Spotkanie 35. 30 maj 2017 r.

Wykorzystanie głównych atrybutów coachingu

Tematem spotkania było wykorzystanie głównych atrybutów coachingu, czyli „pacing and leading” (zrozumienie i prowadzenie) w procesie mediacji. Spotkanie poprowadziła Beata Kacprzyk.


Spotkanie 34. 28 marzec 2017 r.

Rady Mentorów w praktyce coachingowej

Już po raz drugi spotkanie poprowadził Marek Wzorek. Tym razem tematem przewodnim było wykorzystanie, opracowanej przez Roberta Diltsa, techniki Rady Mentorów w praktyce coachingowej. Uczestnicy mieli okazje wymienić się swoimi doświadczeniami ze stosowania narzędzia w różnych kontekstach i wariantach. Temat spotkania stał się pretekstem do szerszej dyskusji nad wieloma aspektami pracy coacha i relacji z klientem a także wymiany informacji o wartościowych inicjatywach i publikacjach, użytecznych w naszym zawodzie.


Spotkanie 33. 28 lutego 2017 r.

Wpływ systemu rodzinnego na proces i efektywność coachingu

To było historyczne spotkanie Klubu Coacha, bo po raz pierwszy w formie webinaru. Grzegorz Zawiłowski, Coach MLC, superwizor IC dzielił się swoją wiedzą dotyczącą teorii systemów w kontekście coachingu. Prowadzący szczególny nacisk położył wpływ rodzinny (i otoczenia) na to co się dzieje w coachingu oraz na stabilność wprowadzanych zmian.

Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, dzięki czemu możliwa była wymiana myśli nawet przy tak zdawałoby się jednostronnej formie przekazu.


Spotkanie 32. 31 stycznia 2017 r.

Praca z ograniczającymi przekonaniami

Pierwsze w 2017 r. spotkanie w Klubie Coacha było poświęcone przemyśleniom dotyczącym tego, jak pracować z przekonaniami. Prowadząca Swietłana Lipiecka pokazała techniki które mogą pomóc dotrzeć nawet do tych najgłębszych. Bardzo ciekawą częścią spotkania była również ożywiona dyskusja o granicach kompetencji coacha, podobieństwach i różnicach w pracy z przekonaniami w coachingu oraz psychoterapii.