O firmie

Organizatorem Szkoły Coachingu i Pracy z Grupami MLC jest firma CC InnovationWspiera ona inne organizacje w zarządzaniu, w procesach zmian, w rozwoju zasobów ludzkich. Zespół CC Innovation składa się z profesjonalistów posiadających interdyscyplinarną wiedzę i bogate, wieloletnie doświadczenie. Integrują oni praktykę w zarządzaniu oraz psychologiczną wiedzę.

Zespół CC Innovation, w ramach swojej oferty, wdraża skuteczne programy szkoleniowe oraz doradcze, prowadzi coaching indywidualny i zespołowy dla osób prywatnych, członków zarządów, menedżerów, kluczowych pracowników. O efektywności tych działań świadczy stała obecność na rynku od początku lat 90-tych oraz uznanie i zaufanie klientów.

CC Innovation posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o numerze 2.14/00354/2013.


CC Innovation to:

  • ponad 25 lat doświadczenia założycieli firmy w pracy na rzecz organizacji,
  • ponad 3000 przeszkolonych osób,
  • średnia ocena szkoleń przez uczestników: 5,4 na 6,
  • ponad 10 000 godzin przeprowadzonego coachingu.