Piotr Pawłowski

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION

W CC Innovation prowadzi m.in. zajęcia w ramach Szkoły Coachingu i Pracy z Grupami MLC. Absolwent i pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Ukończył dwuletni kurs z zakresu wspierania rozwoju psychologicznego ludzi przy Ośrodku „Synapsis”. Certyfikat Mistrza NLP zdobył w Polskim Instytucie NLP. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP). Certyfikowany coach MLC. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu.

Współpracował z Warszawską Grupą Konsultingową Sp. z o. o. jako konsultant, członek zespołu prowadzącego audyty menedżerskie oraz kierownik projektu badań satysfakcji pracowniczej. Udziela konsultacji w obszarach dotyczących selekcji, rekrutacji, budowania zespołów.

Prowadzi coaching w organizacjach. Z menedżerami różnych szczebli pracował nad rozwojem konkretnych umiejętności menedżerskich, zarządzaniem emocjami, autoprezentacją. Z zespołami pracował nad rozwiązywaniem konfliktów, optymalizacją współpracy, tworzeniem wspólnej wizji. W coachingu osobistym wspierał klientów w procesie zmian życiowych, planowaniu ścieżki kariery, radzeniu sobie ze stresem.

Od wielu lat pracuje jako trener. Prowadzi szkolenia poświęcone nawiązywaniu kontaktu, przywództwu, asertywności, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej w sytuacjach problemowych, inteligencji emocjonalnej.

W Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi zajęcia dla studentów specjalizacji „Psychoterapia” oraz warsztaty na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji”, “Psychologia zarządzania personelem”, „Psychologia dla liderów”. Współpracował również ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej jako wykładowca i trener, m.in. prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych „Metodyka i psychologia zarządzania projektami”, “Praktyczna psychologia społeczna”, a także zajęcia z psychometrii na studiach magisterskich.

W pracy z ludźmi nastawiony na wsparcie w poszukiwaniu nowych perspektyw i naukę umiejętności. Pamięta o sile pozytywnych emocji.