Świadomość i nieświadomość, czynniki mające wpływ na emocje, źródła tzw. wewnętrznej motywacji i kreatywności

Warsztat – 24 godziny

Zajęcia poświęcone elementom komunikowania się, które trafiają do nieświadomości odbiorcy. Uczestnicy poznają też typologię, która ułatwia rozumieć różnice indywidualne
i dzięki temu pomaga zapobiegać konfliktom, a także dobierać odpowiednie osoby do zadań
i obowiązków służbowych.
Uczestnicy dowiedzą się też jakie mechanizmy wpływają na emocje, a jakie uruchamiają kreatywność potrzebną do rozwiązywania problemów.
1. Wprowadzenie do zajęć oraz omówienie rezultatów zadanych prac domowych.
2. Indywidualne wzorce porządkowania informacji.
3. Typologia wzorców komunikowania się, czyli jak zapobiegać niektórym konfliktom.
4. Typologia źródeł wewnętrznej motywacji, czyli jak dobierać osobę do zadań w pracy.
5. Trzy pozycje percepcyjne.
6. Czynniki nasilające emocje oraz czynniki sprzyjające dystansowaniu się tzw. pozycja aktora i pozycja obserwatora).
7. Wykorzystanie trzech pozycji percepcyjnych do analizy konfliktowej sytuacji.
8. Reagowanie na krytykę.
9. Uruchamianie pozytywnych stanów emocjonalnych w trudnych sytuacjach
a. tzw. kotwiczenie
b. krótkie przeformułowanie
10. Przeformułowania wykorzystane jako wzorce argumentowania, przekonywania.
11. Strategie rozwiązywania problemów i kreatywności:
a. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem przeformułowania (np. dotyczących niepożądanych zachowań pracowników – zmiana ograniczeń w rozwój w pożądanym kierunku).
b. Strategia kreatywności Walta Disneya (twórcze planowanie, rozwiązywanie problemów).
12. Komunikaty do świadomości i do nieświadomości; jak można je spożytkować w różnych sferach (kreatywność, uczenie się, regeneracja, antystres/relaksacja, rozwiązywanie problemów, reklama itd.).
13. Model Miltona – typologia komunikatów do nieświadomości.
14. Podsumowanie zajęć, zaplanowanie wdrożenia zastosowań w zadaniach w pracy.