Studium Coachingu i Mentoringu MLC

Czyli Szkoła Coachingu MLC i Mentor-Coachingu

indywidualnego i zespołu – to:

• kompleksowe szkolenie certyfikacyjne, akredytowane przez Izbę Coachingu,

• intensywna, praktyczna nauka zawodu coacha i mentor coacha– pod superwizją w małych 3- 4 osobowych grupach,

• przygotowanie do pracy coacha zarówno w kontekście osobistym, jak i coacha i mentora w kontekście biznesowym, w organizacjach (z pojedynczymi pracownikami i zespołami),

• program szkolenia  zapewnia pełne teoretyczne i praktyczne podstawy do wykonywania zawodu coach mentora.


Studium Coachingu i Mentoringu MLC – ATUTY

 • Ponad 15 lat doświadczenia w kształceniu coachów i mentor-coachów.
 • Jeden z pierwszych w Polsce całościowych programów szkolenia coachów i mentor-coachów.
 • Pierwszy program szkolenia coachów, który zawierał od początku obowiązkową superwizję i praktykę w roli coacha  i mentor-coacha  (co obecnie jest ogólnie przyjętym standardem).
 • Program Studium Coachingu MLC i Mentoringu MLC spełnia wymagania szkoleniowe Izby Coachingu (IC),  International Coaching Federation (ICF) oraz European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Pozwala ubiegać się o indywidualną akredytację IC, ICF i EMCC. W EMCC – zarówno o akredytację coacha, jak i mentora.
 • Opieka merytoryczna  pionierki coachingu w Polsceprof. UW Mirosławy Huflejt-Łukasik, Senior Coacha, superwizora i mentora The European Coaching Federation (EuCF), oraz akredytowanego coacha i superwizora Izby Coachingu, członka prezydium Izby Coachingu w latach 2014-2017, coacha z ponad 30 letnim doświadczeniem.
 • Twórczyni Szkoły MLC prof. UW Mirosława Huflejt-Łukasik otrzymała w 2017 r. nagrodę „Skrzydła za dbałość o standardy coachingu ” przyznaną przez całe środowisko polskich coachów – Stowarzyszenie Coachów Polskich, Izbę Coachingu, ICF, EMCC.
 • Kadra Studium to coachowie i superwizorzy z bogatym i różnorodnym doświadczeniem.   

Zgodnie z autorską metodologią wielopoziomową, Studium Coachingu i Mentoringu MLC, przygotowuje uczestników do samodzielnego prowadzenia coachingu i mentoringu odnoszącego się do wszystkich poziomów funkcjonowania osoby, zespołu czy organizacji. Coach i Mentor-Coach MLC wie, jak prawidłowo uwzględnić uwarunkowania systemów, których klient jest częścią, np. firmy czy rodziny.


Studium Coachingu i Mentoringu MLC obejmuje 203 godziny:

 1. To minimalna liczba godzin zapewniająca realne i rzetelne wykształcenie potrzebne do samodzielnego prowadzenia coachingu osobistego (life-coachingu) oraz coachingu i mentoringu biznesowego, indywidualnego i  coachingu zespołu, oraz projektów  w organizacjach,
 2. To godziny nauki i praktyki w charakterze coacha czy mentora, także w innych rolach, w których wykorzystywane są coachingowe kompetencje.  Zapewnia zarówno poznanie samej metody, narzędzi, podstaw oddziaływań psychologicznych, jak i zrozumienie zasad formalnych w coachingu (kontrakt, współpraca z organizacjami),
 3. To nauka technik coachingowych, które mogą być wykorzystywane w różnych rolach zawodowych (np. coach wewnętrzny, menedżer).

Bardzo ważne elementy Studium Coachingu i Mentoringu MLC

 • Praktyka w roli coacha czy mentora pod superwizją. (Superwizje realizowane w ramach Studium, są wliczane do godzin superwizji potrzebnych do uzyskania akredytacji Izby Coachingu i EMCC).
 • Realne wdrożenie się w rolę zawodową coacha i mentor-coacha. Dzięki temu, osoba po ukończeniu Studium jest samodzielnym i kompetentnym coachem i mentorem, gotowym do podjęcia pracy w różnych obszarach, z klientem indywidualnym i zespołem.

Dla kogo jest Studium Coachingu i Mentoringu MLC?

Zapraszamy osoby, które:

 • chcą nauczyć się skutecznie profesji coacha i mentora,
 • pragną opanować całościowy system pomagania ludziom i zespołom w podnoszeniu ich efektywności, wydobywaniu niewykorzystanego potencjału i podnoszeniu szeroko rozumianej jakości funkcjonowania,
 • pełnią rolę coacha czy mentora (bo np. tego wymaga sytuacja w pracy), ale robią to w sposób nieformalny i bez odpowiedniego przygotowania,
 • chcą zostać wykwalifikowanymi coachami i mentorami– z formalnymi uprawnieniami i przygotowanymi, by wykonywać te zawody w sposób profesjonalny.

Certyfikat MLC

 • Potwierdza kompetencje zawodowe coacha i mentora jako osoby w pełni wykwalifikowanej i przygotowanej do samodzielnego prowadzenia coachingu i mentor-coachingu indywidualnego i zespołów.
 • Certyfikat uzyskuje się po ukończeniu szkolenia, spełnieniu wymagań dotyczących pracy własnej i po pomyślnym dopełnieniu ewaluacji.
 • Otrzymuje go osoba, która ma praktykę oraz przeszła superwizję w czasie zajęć  w ramach Studium.

Terminarze

Cennik i promocje

Zapisy

Ponadto:

Certyfikat MLC spełnia wymagania szkolenia stawiane przez Izbę Coachingu, ICF oraz EMCC. W związku z tym, by uzyskać indywidualną akredytację w tych organizacjach, nie trzeba realizować już innych szkoleń. 

Firma CC Innovation – organizator Studium Coachingu i Mentoringu MLC – jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie. 

W związku z tym, osoby zainteresowane wzięciem udziału w Studium Coachingu i Mentoringu MLC mogą ubiegać się o dofinansowanie.