Studium Coachingu MLC

Czyli Szkoła Coachingu MLC – indywidualnego i zespołu – to:

• kompleksowe szkolenie certyfikacyjne, akredytowane przez Izbę Coachingu,

• intensywna, praktyczna nauka zawodu coacha – pod superwizją akredytowanych superwizorów,

• przygotowanie do pracy coacha zarówno w kontekście osobistym, jak i biznesowym, w organizacjach (z pojedynczymi pracownikami i zespołami),

• program szkolenia  zapewnia pełne teoretyczne i praktyczne podstawy do wykonywania zawodu coacha.


Studium Coachingu MLC – ATUTY

 • Ponad 10 lat doświadczenia w kształceniu coachów.
 • Jeden z pierwszych w Polsce całościowych programów szkolenia coachów.
 • Pierwszy program szkolenia coachów, który zawierał od początku obowiązkową superwizję i praktykę w roli coacha ( co obecnie jest ogólnie przyjętym standardem).
 • Program Studium Coachingu MLC posiada zarówno akredytację Izby Coachingu (IC), jak i spełnia wymagania szkoleniowe International Coaching Federation (ICF) oraz European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Pozwala ubiegać się o indywidualną akredytację IC, ICF i EMCC.
 • Opieka merytoryczna  pionierki coachingu w Polscedr hab. Mirosławy Huflejt-Łukasik, Senior Coacha, superwizora i mentora The European Coaching Federation (EuCF), oraz akredytowanego coacha i superwizora Izby Coachingu, członka prezydium Izby Coachingu w latach 2014-2017, coacha z ponad 20 letnim doświadczeniem.
 • Twórczyni Szkoły MLC dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik otrzymała w 2017 r. nagrodę „Skrzydła za dbałość o standardy coachingu ” przyznaną przez całe środowisko polskich coachów – Stowarzyszenie Coachów Polskich, Izbę Coachingu, ICF, EMCC.
 • W kadrze Studium jest trzech superwizorów coachingu akredytowanych przez Izbę Coachingu: Mirosława Huflejt-Łukasik, Piotr Pawłowski, Grzegorz Zawiłowski.

Zgodnie z autorską metodologią wielopoziomową, Studium Coachingu MLC, przygotowuje uczestników do samodzielnego prowadzenia coachingu odnoszącego się do wszystkich poziomów funkcjonowania osoby, zespołu czy organizacji. Coach MLC wie, jak prawidłowo uwzględnić uwarunkowania systemów, których klient jest częścią, np. firmy czy rodziny.


Studium Coachingu MLC obejmuje 203 godzin:

 1. to minimalna liczba godzin zapewniająca realne i rzetelne wykształcenie potrzebne do samodzielnego prowadzenia coachingu osobistego (life-coachingu) i biznesowego, indywidualnego i  coachingu zespołu, oraz projektów coachingu  w organizacjach,
 2. to godziny nauki i praktyki w charakterze coacha, zapewniające zarówno poznanie samej metody, narzędzi, podstaw oddziaływań psychologicznych, jak i zrozumienie zasad formalnych w coachingu (kontrakt, współpraca z organizacjami),
 3. to nauka technik coachingowych, które mogą być wykorzystywane w różnych rolach zawodowych (np. coach wewnętrzny, menedżer).

Bardzo ważne elementy Studium MLC

 • Praktyka w roli coacha pod superwizją akredytowanych superwizorów. (Superwizje realizowane w ramach Studium, są wliczane do godzin superwizji potrzebnych do uzyskania akredytacji Izby Coachingu).
 • Realne wdrożenie się w rolę zawodową coacha. Dzięki temu, osoba po skończeniu Studium jest samodzielnym i kompetentnym coachem, gotowym do podjęcia pracy w różnych obszarach, z klientem indywidualnym i zespołem.

Dla kogo jest Studium Coachingu MLC?

Zapraszamy osoby, które:

 • chcą nauczyć się tego nowego zawodu,
 • pragną opanować całościowy system pomagania ludziom i zespołom w podnoszeniu ich efektywności, wydobywaniu niewykorzystanego potencjału i podnoszeniu szeroko rozumianej jakości funkcjonowania,
 • pełnią rolę coacha (bo np. tego wymaga sytuacja w pracy), ale robią to w sposób nieformalny i bez odpowiedniego przygotowania,
 • chcą zostać wykwalifikowanymi coachami – z formalnymi uprawnieniami i przygotowanymi, by wykonywać ten zawód w sposób profesjonalny.

Certyfikat MLC

 • Potwierdza kompetencje zawodowe coacha jako osoby w pełni wykwalifikowanej i przygotowanej do samodzielnego prowadzenia coachingu indywidualnego i zespołowego.
 • Certyfikat uzyskuje się po ukończeniu szkolenia z coachingu, spełnieniu wymagań dotyczących pracy własnej i po pomyślnym dopełnieniu ewaluacji.
 • Otrzymuje go osoba, która ma praktykę oraz przeszła superwizję w czasie zajęć  w ramach Studium.

Terminarz

Cennik i promocje

Zapisy

Ponadto:

Certyfikat MLC spełnia wymagania szkolenia stawiane przez Izbę Coachingu, ICF oraz EMCC. W związku z tym, by uzyskać indywidualną akredytację w tych organizacjach, nie trzeba realizować już innych szkoleń. 

Firma CC Innovation – organizator Studium Coachingu MLC – jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie. 

W związku z tym, osoby zainteresowane wzięciem udziału w Studium Coachingu MLC mogą ubiegać się o dofinansowanie.