Superwizja

Superwizja indywidualna

1 sesja

Praktyka w roli coacha z realnym klientem podlega superwizji indywidualnej.
Obligatoryjny jest udział w jednej sesji superwizji indywidualnej.
Do uczestnictwa w tej superwizji wymagane jest odbycie treningowej sesji coachingu z realnym klientem.
Praktykującemu coachowi zapewniona będzie także możliwość doraźnego wsparcia superwizyjnego przez telefon.


Superwizja grupowa

2 sesje

Praktyka w roli coacha z realnym klientem podlega także superwizji grupowej (3 osoby w grupie – czas trwania 3 godziny zegarowe).
Do uczestnictwa w superwizji wymagane jest odbycie treningowej sesji coachingu.

Każdy uczestnik SCMLC jest zobowiązany do udziału w 2 sesjach grupowej superwizji.
Praktykującemu coachowi zapewniona będzie także możliwość doraźnego wsparcia superwizyjnego przez telefon.