Proces oraz techniki pracy w coachingu i mentor-coachingu indywidualnym

Warsztat – 56 godzin (3 dwudniowe warsztaty)

Uczestnicy będą ćwiczyć konkretne metody pracy w ramach podejścia  wielopoziomowego. Dotyczyć one będą m.in.:
wypracowywania konkretnych zachowań, pracy z emocjami, wzmacniania i wykorzystywania mocnych stron, doskonalenia umiejętności, pracy nad ograniczeniami, pracy z wartościami.

Uczestnicy poznają też techniki do zastosowania w coachingu ścieżki kariery oraz sposoby pracy do wykorzystania w mentoringu, w tym techniki integrujące mechanizmy i poziomy zmiany.
1. Wprowadzenie do zajęć oraz omówienie dotychczasowych doświadczeń z wykorzystywaniem materiału ze szkoleń.
2. Model i techniki określania celu.
3. Zasady dobrze sformułowanego celu i etapy realizacji celu.
4. Model SCORE.
5. Symboliczna praca nad celem.
6. Pytania coacha jako podstawowe narzędzie pracy w coachingu oraz wyjście do formułowania i realizacji celów.
7. Mechanizmy pozwalające oddziaływać na emocje klienta coachingu.
8. Techniki wykorzystujące mocne strony klienta, w tym dotyczące oddziaływania na emocje.
9. Technika generowania nowych zachowań.
10. Przeformułowania i dialog wewnętrzny.
11. Odkodowywanie i modyfikacja strategii używanych przez klienta, bądź budowanie nowych strategii (umiejętności).
12. Pojęcie wewnętrznej reprezentacji czasu, wpływ na funkcjonowanie osoby oraz mechanizmy zmiany.
13. Rozpoznawanie ograniczających przekonań i ich modyfikacja, w tym także przekonania dotyczące osiągania celów.
14. Ustalanie hierarchii wartości.
15. Techniki dotyczące tożsamości, pełnionych ról.
16. Wykorzystanie metafory.
17. Coaching ścieżki kariery czy dotyczący podejmowania kluczowych decyzji w życiu zawodowym.
18. Wybrane technika a rola mentora.
19. Modelowanie :
a. uczenie się umiejętności,
b. modelowanie przekonań
20. Integracja i wykorzystanie mocnych stron w roli coacha (bądź w dowolnej zawodowej roli)
21. Synteza mechanizmów i poziomów zmiany – zintegrowane pole NLP, analiza wykorzystująca SCORE i poziomy funkcjonowania jednostki i organizacji.
22. Integracja materiału dotyczącego coachingu i mentor-coachingu indywidualnego – techniki i procesu coachingu oraz mentor-coachingu, przykładowe sesje oraz trening całościowej sesji coachingu. Trening całościowej sesji coachingu jest nagrywany kamerą.