Programy pracy z grupami i zespołami MLC

Programy w Szkole są ukierunkowane na kompleksowe przygotowanie profesjonalistów, którzy wspierających rozwój grup, zespołów i organizacji.

Dostarczamy uczestnikom pełne teoretyczne i praktyczne przygotowanie, niezbędne do świadomego i rzetelnego wykonywania zawodu trenera, coacha i mentor-coacha, w kontekście pracy z grupami i zespołami. Nasze programy uczą bycia liderem. Oparte są na naukowej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu i praktyce.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków – psychologów, menedżerów,  trenerów, coachów, mentorów i konsultantów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Słuchacze mają do wyboru kilka możliwych ścieżek rozwoju skonstruowanych modułowo. Umożliwiają one dopasowanie procesu kształcenia do potrzeb rozwojowych oraz celów zawodowych uczestnika. Każda z wymienionych niżej ścieżek może być realizowana oddzielnie i zakończona jest certyfikacją w wybranym obszarze. Modułowy charakter Studiów pozwala, w dogodny sposób, na rozszerzenie procesu kształcenia o pozostałe specjalizacje.

Ważnym elementem każdego Studium jest praktyka, realizowana pod superwizją akredytowanych superwizorów, oraz realne wdrożenie się w rolę zawodową. W efekcie osoba po ukończeniu Studium jest samodzielnym i kompetentnym  specjalistą, gotowym do podjęcia pracy w różnych obszarach zawodowych, w ramach wybranej specjalizacji.


WYBIERZ PROGRAM


Studium Coachingu i Mentoringu MLC

(SC MLC)

Kończy się Certyfikatem Coacha i Mentora MLC uprawniającym do wykonywania zawodu coacha i mentora oraz jest podstawą do akredytacji w ICICF, EMCC.

Osoba, która nie ma certyfikatu coacha może połączyć Studium Coachingu i Mentoringu MLC, z wybranym z poniżej opisanych zaawansowanych programów szkolenia w obszarze pracy z grupami i  zespołami, uzyskując jednocześnie dwa certyfikaty: Certyfikat Coacha i Mentoringu MLC i wybranego zaawansowanego Studium Coachingu  MLC.


Studium Coachingu Zespołów MLC

(SCZ MLC)

Jest to zaawansowany program szkoleniowy dla certyfikowanych coachów, którzy chcą się wyspecjalizować w prowadzeniu coachingu dla zespołów, najczęściej jest to coaching dla organizacji. Osoba kończąca  Studium Coachingu Zespołów MLC uzyska certyfikat ukończenia Studium Coachingu Zespołów MLC.


Studium Coachingu Grupowego MLC

(SCG MLC)

Jest zaawansowanymi programami szkoleniowymi dla certyfikowanych coachów, którzy chcą się wyspecjalizować w prowadzenia coachingu grupowego. Ta forma coachingu wymaga łączenia kompetencji coacha z kompetencjami trenera. Osoba kończąca Studium Coachingu Grupowego MLC jednocześnie uzyska certyfikat ukończenia Studium, a także Treningu Trenerskiego MLC (TTMLC), którego program zawiera się w programie Studium Coachingu Grupowego MLC.


Studium Coachingu Zespołów i Grup MLC

(SZIG MLC)

Łączy programy Studium Coachingu Zespołów MLC i Studium Coachingu Grupowego MLC oraz Treningu Trenerskiego MLC. Osoba kończąca ten kompleksowy program posiada wszechstronne umiejętności, sprawdzone i rozwinięte w praktyce pod superwizją. Poszczycić się też może certyfikatami potwierdzającymi jej szerokie kompetencje  jako specjalisty pracy z grupami i organizacjami, coacha i trenera – Certyfikat Studium Zespołów i Grup MLC oraz Treningu Trenerskiego MLC.


Studium Trenerskie i Dynamiki Grup MLC

(STiDG MLC)

Daje wiedzę i realne kompetencje do prowadzenia grup (w tym szkoleń, prezentacji itp.), rozumienia ich dynamiki oraz wpływania na nią. Przygotowuje do zbierania potrzeb, określania celu szkolenia, projektowania go oraz skutecznego prowadzenia. Jest zaawansowanym szkoleniem z obszaru pracy z grupami w ogóle, wpływania na procesy grupowe, w tym specyficznie przygotowuje do pracy z grupami szkoleniowymi pod superwizją. Udział w Studium kończy się uzyskaniem Certyfikatu Studium Trenerskiego i Dynamiki Grup MLC.


Informujemy, że posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o numerze 2.14/00354/2013, w związku z czym osoby zainteresowane wzięciem udziału w Szkole MLC mogą ubiegać się o dofinansowanie.


PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE I CENNIK


TERMINARZ 


ZAPISY