Kadra

Mirosława Huflejt-Łukasik

KIEROWNIK MERYTORYCZNY  Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii…

Benedykt Peczko

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION Absolwent kierunku Psychologia na…

Krzysztof Grabarczyk

Coach, trener, konsultant w CC Innovation. Certyfikowany Coach MLC. Akredytowany coach i…

Jan Jędrzejczyk

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION Certyfikowany Coach MLC, akredytowany…

Krzysztof Pawlik

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION Prowadzi zajęcia w ramach…

Piotr Pawłowski

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION W CC Innovation prowadzi…

Janina Węgrzecka-Giluń

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION Prowadzi zajęcia w ramach Studium…

Konrad Wilk

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION. Prowadzi zajęcia w ramach…

Grzegorz Zawiłowski

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION Certyfikowany Coach MLC. Akredytowany…