Kadra

Mirosława Huflejt-Łukasik

KIEROWNIK MERYTORYCZNY  Profesor UW doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik…

Jan Jędrzejczyk

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION Certyfikowany Coach MLC, akredytowany…

Krzysztof Pawlik

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION Coach, consultant, mentor w…

Piotr Pawłowski

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION W CC Innovation prowadzi…

Michał Skoniecki 

Coach, trener i konsultant CC Innovation. Certyfikowany Coach MLC. Absolwent Psychologii i Filozofii  na Uniwersytecie Warszawskim…

Grzegorz Zawiłowski

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION Certyfikowany Coach MLC. Akredytowany…