Kadra

Mirosława Huflejt-Łukasik

KIEROWNIK MERYTORYCZNY  Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii…

Jan Jędrzejczyk

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION Certyfikowany Coach MLC, akredytowany…

Krzysztof Pawlik

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION Coach, consultant, mentor w…

Piotr Pawłowski

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION W CC Innovation prowadzi…

Konrad Wilk

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION. Prowadzi zajęcia w ramach…

Grzegorz Zawiłowski

COACH | TRENER | KONSULTANT W CC INNOVATION Certyfikowany Coach MLC. Akredytowany…