Programy szczegółowe i cennik

Zajęcia Godziny  (lekcyjne) SCZ MLC SCG MLC SCZIG MLC STiDG MLC TT MLC
Wykład: Coaching – metoda, funkcje, uwarunkowania 8

+

+

+

Trening interpersonalny 30

+

+

+

+

Warsztat: Dynamika grupy 10

+

+

+

+

Warsztat: Kompetencje w pracy z grupami i zespołami 40

+

+

+

+

+

Seminarium: Coaching – zasady etyczne, kontrakt, projekt coachingu w organizacji 14

+

+

+

Seminarium: Zbieranie potrzeb i przygotowywanie projektu dla organizacji 10

+

Trening: Narzędziownik trenera 40

+

+

+

+

3 warsztaty:

Coaching zespołu

Godziny  (lekcyjne) SCZ MLC SCG MLC SCZIG MLC STiDG MLC TT MLC
Warsztat 1:

Budowanie zespołu

20

+

+

Warsztat 2:

Praca z konfliktem

20

+

+

Warsztat 3 :

Wspieranie w procesie zmian

20

+

+

Warsztat: Projektowanie programów oraz integracja 20

+

+

+

+

+

Trening: Prowadzenie coachingu grupowego 30

+

+

Praktyka Godziny (zegarowe) SCZ MLC SCG MLC SCZIG MLC STiDG MLC TT MLC
Praktyka pod superwizją  w roli coacha zespołu   12

+

+

Praktyka pod superwizją  w roli coacha grupowego 6

+

+

Praktyka pod superwizją  w roli trenera 5

+

 

Cena podstawowa (PLN) 16 900 15 400 22 900 12 200 7700
Cena w przedpłacie (PLN)   14 500 12 600 19 500 10 100 6500
Cena podstawowa dla absolwentów SCMLC (PLN) 14 950 13 450 20 950 11 600 7350
Cena w przedpłacie dla absolwentów SCMLC (PLN)   13 000 11 100 18 000 9600 6150
powrót