Programy szczegółowe i cennik

Zajęcia Godziny  (lekcyjne) SCZ MLC

Certyfikat Coacha Zespołów

SCG MLC

Certyfikat Coacha Grup oraz  Trenera

SCZIG MLC

Certyfikat Coacha Zespołów i  Grup oraz Trenera

STiDG MLC

Certyfikat Trenera

Wykład: Coaching – metoda, funkcje, uwarunkowania 8 + + +
Trening interpersonalny 30 + + + +
Warsztat: Dynamika grupy 10 + + + +
Warsztat: Kompetencje w pracy z grupami i zespołami 40 + + + +
Seminarium: Coaching – zasady etyczne, kontrakt, projekt coachingu w organizacji 14 + + +
Seminarium: Zbieranie potrzeb i przygotowywanie projektu dla organizacji 10 +
Trening: Narzędziownik trenera 40 + + +
3 warsztaty:

Coaching zespołu

Godziny  (lekcyjne) SCZ MLC SCG MLC SCZIG MLC STiDG MLC
Warsztat 1:

Budowanie zespołu

20 + +
Warsztat 2:

Praca z konfliktem

20 + +
Warsztat 3 :

Wspieranie w procesie zmian

20 + +
Warsztat: Projektowanie programów oraz integracja 20 + + + +
Trening: Prowadzenie coachingu grupowego 30 + +
Praktyka Godziny (zegarowe) SCZ MLC SCG MLC SCZIG MLC STiDG MLC
Praktyka pod superwizją  w roli coacha zespołu   12 + +
Praktyka pod superwizją  w roli coacha grupowego 6 + +
Praktyka pod superwizją  w roli trenera 6 +
Program SCZ MLC

Certyfikat Coacha Zespołów

SCG MLC

Certyfikat Coacha Grup oraz  Trenera

SCZIG MLC

Certyfikat Coacha Zespołów i  Grup oraz Trenera

STiDG MLC

Certyfikat Trenera

Godziny  (lekcyjne) 194 195 271 156
Cena podstawowa (PLN) 18.121,- 16.485,- 23.362,- 13.755,-
Cena w przedpłacie (PLN) do 10.09.2024    17.258,- 15.700,- 22.250,- 13.242,-
Cena podstawowa dla absolwentów SCMLC (PLN) 16.621,- 15.735,- 21.862,- 13.505,-
Cena w przedpłacie dla absolwentów  SCMLC (PLN) do 10.09.2024   15.758,- 14.950,- 20.750,- 12.992,-