Spotkania Klubu Coacha MLC w 2018 roku

Spotkanie 44. 15 czerwca 2018r.

Podczas spotkania które poprowadziła Małgorzata Rokicka uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowatorską metodą pracy coachingowo-mentoringowej, stanowiącej synergię wielu form wsparcia mentalnego, m.in. coachingu w podejściu MLC, i psychologicznej interakcji z końmi. Spotkanie miało charakter interaktywnej dyskusji połączonej z elementami praktycznymi. W ten wyjątkowy sposób w pięknych okolicznościach przyrody zakończyliśmy kolejny sezon naszych klubowych spotkań.

 

Spotkanie 43. 10 maja 2018r.

Tematem spotkania, które poprowadził Krzysztof Pawlik były: „Realia praktyki coachingowej w korporacji międzynarodowej”.

Omówione zostały role coacha wewnętrznego i role coacha zewnętrznego. Udzielono odpowiedzi na pytanie:“Kiedy coaching, a kiedy i gdzie narzędzia coachingowe?” Omówiono również coaching zespołu wewnątrz korporacji.

 Spotkanie 42. 12 kwietnia 2018r.

Spotkanie Klubu Coacha prowadzone przez Benedykta Peczko było poświęcone specyfice coachingu osobistego. Podsumowano zarówno podobieństwa i różnice coachingu osobistego w zestawieniu z psychoterapią z jednej strony, a z drugiej – z indywidualnym coachingiem biznesowym. Była to także okazja do dyskusji nad sytuacjami, gdy w coachingu biznesowym pojawiają się wątki prywatnego życia klienta i odwrotnie, gdy podczas coachingu osobistego klient porusza problemy związane ze swoją pracą. Padły także pytania o możliwości zastosowania w coachingu osobistym stylu prowokatywnego oraz metafor. Ale to bardziej obszerne tematy, którym będą pewnie poświęcone kolejne spotkania Klubu Coacha MLC…

Spotkanie 41. 6 marca 2018 r.

Spotkanie prowadzone przez Jana Jędrzejczyka dotyczyło najnowszych kierunków badań psychologicznych w zakresie siły woli i temu, jak tę wiedzę przełożyć na praktykę coachingową. Przedyskutowana została rola wiedzy naukowej w coachingu – jako czegoś, co może być inspiracją i zwiększać naszą efektywność jako coachów. Następnie zaprezentowane zostały badania dotyczące siły woli – te, które dominowały w psychologii przez ostatnie 20 lat oraz nowe perspektywy, które pojawiły się w nauce w ostatnich latach. Wskazano także konkretne metody, które pozwalają na skuteczną pracę z budowaniem siły woli.

Spotkanie 40. 8 luty 2018 r.

Spotkanie, które poprowadził Benedykt Peczko było poświęcone koncepcji poziomów wartości (zwanych zamiennie poziomami egzystencji) opracowanej przez Clare’a Gravesa, a rozwiniętej później przez Don Edwarda Becka i Christophera Cowana. Jest to teoria mało znana w Polsce, choć zyskała światowe uznanie w takich obszarach, jak przywództwo, zarządzanie i pokrewnych. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z podstawowymi pojęciami wspomnianej koncepcji oraz z charakterystyką opisywanych przez nią poziomów wartości. Mogli także zobaczyć jeden z praktycznych sposobów zastosowania tego podejścia w coachingu indywidualnym (w tym w coachingu ścieżki kariery), a także przedyskutować możliwości jego wykorzystania w coachingu zespołu i ogólnie w pracy z organizacjami. Zostali także zapoznani z wybranymi źródłami szerzej opisującymi dyskutowane zagadnienia.

Spotkanie 39. 18 stycznia 2018 r.

Spotkanie poprowadziła dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik. Temat „O roli Coacha, co potrafi oprócz bycia coachem, czyli o nieoczywistych kompetencjach i inspiracjach”, pozwolił na refleksję nad rolami eskperckimi, w jakich jesteśmy kiedy wykorzystujemy coaching czy kompetencje coachingowe. Zwłaszcza jest to ważne przy współpracy z organizacjami, gdzie nadrzędną rolą do roli coacha jest rola konsultanta. Odkrywaliśmy nietypowe zadania, czy usługi, które pozwalają nam wykonywać posiadane kompetencje coachingowe oraz to, jak bardzo są to cenne kompetencje w różnych kontekstach i rolach. A ponadto jako inspiracja do wykorzystania w ramach pracy domowej użyte zostało ćwiczenie coachingowe opierające się na schemacie pracy wykorzystywanym w marketingu.