Program Studium Coachingu MLC

Akredytowany przez Izbę Coachingu. Spełnia wymagania szkoleniowe ICF.

Nie trzeba realizować innych szkoleń, by uzyskać indywidualną akredytację w tych organizacjach.

Nauka w Studium Coachingu MLC składa się z dwóch części:

  • części szkoleniowej,
  • części poświęconej samodzielnej praktyce w roli coacha.

Część szkoleniowa

Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia life coachingu oraz coachingu indywidualnego i zespołu w organizacjach. W bezpiecznym otoczeniu, w grupie, przy wsparciu doświadczonych coachów, ćwiczą techniki i narzędzia coachingowe oraz prowadzą pierwsze pełne sesje coachingu.

Samodzielna praktyka w roli coacha

Uczestnicy rozpoczynają pracę z realnymi klientami. Mają zapewnione pełne wsparcie ze strony kadry Studium Coachingu MLC.

Dzięki temu, zaraz po ukończeniu Studium mogą pracować jako zawodowi coachowie.

Po ukończeniu obu części ma miejsce końcowa, obowiązkowa integracja i ewaluacja zdobytych umiejętności oraz certyfikacja.

Część szkoleniowa oraz integracja i ewaluacja

TYTUŁ LICZBA GODZIN FORMA
Coaching – metoda, funkcje, uwarunkowania 8 wykład
Umiejętności komunikowania się, wpływ na innych, oraz motywowanie 24 warsztat
Świadomość i nieświadomość, czynniki mające wpływ na emocje, źródła tzw. wewnętrznej motywacji i kreatywności 24 warsztat
Proces a techniki pracy w coachingu indywidualnym 56 warsztat
Projekt coachingu w organizacji, kontrakt, zasady etyczne 14 seminarium
Coaching zespołu 28 warsztat
Integracja i ewaluacja 20 warsztat
Razem szkolenia 174

Praktyka w roli coacha

TYTUŁ LICZBA GODZIN (godziny zegarowe) FORMA
Grupy robocze 9 praca własna
Treningowe sesje coachingu Min. 5 sesji coachingu (niewliczane do godzin kursu) praca własna
Superwizja indywidualna 1 sesja (1 godzina) superwizja
Superwizja grupowa 2 sesje (6 godzin) superwizja
Mentoring Minimum 1 sesja; całościowy czas mentoringu zależny jest od potrzeb uczestnika. mentoring
Razem praktyki w roli coacha Min. 22 godziny
RAZEM CAŁOŚĆ KURSU CERTYFIKACYJNEGO 203 GODZINY SZKOLENIOWE