Program Studium Coachingu i Mentoringu MLC

Program spełnia wymagania szkoleniowe Izby Coachingu, ICF, EMCC. Nie trzeba realizować innych szkoleń, by po odpowiedniej praktyce uzyskać indywidualną akredytację coacha w tych organizacjach. A w EMCC dodatkowo akredytację mentora.

Nauka w Studium Coachingu i Mentoringu MLC składa się z dwóch części:

  • części szkoleniowej,
  • części poświęconej samodzielnej praktyce w roli coacha/mentora.

Część szkoleniowa

Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia tzw. life coachingu oraz mentoringu i  coachingu indywidualnego i coachingu zespołu w organizacjach. W bezpiecznym otoczeniu, w grupie, przy wsparciu doświadczonych coachów/mentorów, ćwiczą techniki i narzędzia coachingowe oraz prowadzą pierwsze pełne sesje coachingu/mentoringu.

Samodzielna praktyka w roli coacha/mentora

Uczestnicy rozpoczynają pracę z realnymi klientami. Mają zapewnione pełne wsparcie ze strony kadry Studium Coachingu i Mentoringu MLC.

Dzięki temu, zaraz po ukończeniu Studium mogą pracować jako zawodowi coachowie oraz profesjonalni mentorzy.

Po ukończeniu obu części ma miejsce końcowa, obowiązkowa integracja i ewaluacja zdobytych umiejętności oraz certyfikacja.

Część szkoleniowa oraz integracja i ewaluacja

TYTUŁ LICZBA GODZIN FORMA
Coaching i mentor-coaching – metoda, funkcje, uwarunkowania 8 wykład
Umiejętności komunikowania się, wpływ na innych, oraz motywowanie 24 warsztat
Świadomość i nieświadomość, czynniki mające wpływ na emocje, źródła tzw. wewnętrznej motywacji i kreatywności 24 warsztat
Proces oraz techniki pracy w coachingu i mentor-coachigu indywidualnym 56 warsztat
Projekt coachingu i mentoringu w organizacji, kontrakt, zasady etyczne 14 seminarium
Coaching zespołu 28 warsztat
Integracja i ewaluacja 20 warsztat
Razem szkolenia 174

Praktyka w roli coacha/mentora

TYTUŁ LICZBA GODZIN (godziny zegarowe) FORMA
Grupy robocze 9 praca własna
Treningowe sesje coachingu/mentoringu Min. 5 sesji coachingu/mentoringu (niewliczane do godzin kursu) praca własna
Superwizja indywidualna 1 sesja (1 godzina) superwizja
Superwizja grupowa 2 sesje (6 godzin) superwizja
Mentoring Minimum 1 sesja; całościowy czas mentoringu zależny jest od potrzeb uczestnika. mentoring
Razem praktyki Min. 22 godziny
RAZEM CAŁOŚĆ KURSU CERTYFIKACYJNEGO 203 GODZINY SZKOLENIOWE