Integracja i ewaluacja

Integracja

Warsztat, podczas którego uczestnicy powtarzają  i integrują treści programu Studium i pracują nad własnym wdrożeniem w rolę coacha.


Ewaluacja

To superwizja uczestnicząca, podczas której ma miejsce egzamin – formalne zaliczenie Studium Coachingu MLC i uzyskanie Certyfikatu Coacha MLC.

Uczestnicy będą przeprowadzać całościową sesję coachingową – ustalą cel pracy z klientem, postawią diagnozę, zaproponują i przeprowadzą interwencję.
Uczestnicy będą pracować w 3-osobowych grupach. Na każdą grupę przypada trener-coach, który cały czas towarzyszy uczestnikom, udziela im bieżącej informacji zwrotnej, a także dokonuje ewaluacji umiejętności coachingowych każdego uczestnika.