Czym jest coaching?

Profesjonalny coaching wykorzystuje wszelkie dostępne narzędzia psychologii, psychoterapii, edukacji, kreatywnego myślenia, komunikowania się itp., uwolnione od wszelkich „klinicznych” aspektów. Spotkania w ramach coachingu mają formę rozmowy. Ich istotą są różnego rodzaju, ćwiczenia, instrukcje„eksperymenty”, działania i zadania współtworzone z klientem, które pomagają mu w praktyczny sposób wprowadzać zmiany w życiu i pracy. Coaching rozumiany w taki sposób wymaga od prowadzącej go osoby odpowiedniego i wszechstronnego przygotowania.

Jak wygląda coaching w praktyce?

Podczas pierwszego spotkania z coachem analizowane są potrzeby klienta i ustalane warunki współpracy, czyli tzw. kontrakt. Dotyczy on zakresu wspólnej pracy, czasu trwania sesji i ich częstotliwości, płatności, zasad odwoływania sesji, punktualności, itp.

Najpóźniej podczas drugiego spotkania coach oraz klient uzgadniają opracowany plan działania oraz propozycję pracy, jaka jest do wykonania. W momencie, gdy klient zaakceptuje plan, rozpoczyna się faza właściwa coachingu.

Kolejne spotkania służą do wypełnienia celów coachingu. Postępy w realizacji zamierzeń są na bieżąco określane.

Ostatnie spotkanie to podsumowanie wyników i omówienie wniosków z wykonanej pracy. Jest to zakończenie procesu współpracy nad wybranym celem/problemem. Może zostać podjęta decyzja o  kontynuowaniu coachingu oraz ustalenie dalszych działań lub wyznaczenie nowych obszarów i celów do realizacji.

Cele i korzyści coachingu

Celem coachingu jest wspieranie klientów w osiąganiu stawianych przez nich celów. Coach nie wykonuje jakichkolwiek działań za swojego klienta, jest „przewodnikiem”, który dostarcza niezbędnych narzędzi, wspiera zdobywanie nowych umiejętności oraz pomaga w odkrywaniu wspierających wartości i przekraczaniu ograniczających przekonań.

Korzyści dla klienta indywidualnego

 • Dobranie tempa pracy, narzędzi i sposobów realizacji zadań indywidualnie do sytuacji klienta.
 • Koncentracja na celach ważnych, wybranych przez klienta.
 • Doskonalenie umiejętności komunikowania się z ludźmi, a także poprawienie relacji.
 • Podniesienie skuteczności motywowania siebie i innych.
 • Doskonalenie umiejętności: autoprezentacji, przywódczych, skutecznego zarządzania zespołem, planowania, organizacji czasu.
 • Radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi, własnymi emocjami, stresem.
 • Rozwijanie kreatywności.

Korzyści dla organizacji

 • Realizacja celów indywidualnych w zgodzie z celami organizacji.
 • Wsparcie organizacji w procesie wdrażania zmian i tworzenia wizji rozwoju.
 • Rozwiązywanie problemów i sytuacji kryzysowych w firmie.
 • Budowanie zespołów zadaniowych o wysokiej efektywności.
 • Systemowe wsparcie pracowników obejmujących kluczowe pozycje w firmie.