Edycja jesienna 2024


Nabór rozpoczęty!

Studium Coachingu i Mentoringu MLC jesień 2024:

Edycja hybrydowa: większość zajęć stacjonarnych, w trybie on-line zjazdy 6, 7 oraz mentoring i superwizje.

Część szkoleniowa oraz integracja i ewaluacja

 

TYTUŁ
ZJAZD I
19-20 października 2024
Inauguracja

ZJAZD II
9-10 listopada 2024
ZJAZD III
23-24 listopada 2024
ZJAZD IV
7-8 grudnia 2024
ZJAZD V
11-12 stycznia 2025
ZJAZD VI
25-26 stycznia 2025
ZJAZD VII
1-2 lutego 2025
ZJAZD VIII
14-16 lutego 2025 
ZJAZD IX 8-10 marca 2025

 


Praktyka w roli coacha i mentora

GRUPY ROBOCZE Tworzone są przez uczestników celem przećwiczenia i powtórzenia materiału przerabianego na zajęciach. Uczestnicy organizują spotkania grup roboczych we własnym zakresie. Optymalna liczebność grupy: 3 osoby. Mogą być realizowane po ukończeniu zjazdu 4 i przed zjazdem 9.
TRENINGOWE SESJE COACHINGU I MENTORINGU Sesje coachingu czy mentoringu z realnym klientem uczestnicy ustalają we własnym zakresie. W ramach Studium trzeba odbyć 5 treningowych sesji (z jednym klientem lub kilkoma; łącznie powinno być nie mniej niż 5 sesji). Uczestnik przygotowuje raport z przykładowej, jednej sesji z danym klientem, który to raport jest zobowiązany dostarczyć superwizorowi przed superwizją (może być drogą mailową). Sesje coachingu czy mentoringu z realnym klientem mogą być realizowane po ukończeniu zjazdu 7 i przed zjazdem 9.
MENTORING Obligatoryjna jest jedna sesja z mentorem po ukończeniu zjazdu 6 i przed zjazdem 9. Podczas tej sesji mentor udziela uczestnikowi informacji zwrotnych na podstawie nagrania przeprowadzonej sesji coachingu odbywającej się podczas zjazdu 6. Spotkania/konsultacje telefoniczne i mailowe z mentorem ustalane są indywidualnie z mentorem. Mogą być realizowane przez cały czas Studium Coachingu i Mentoringu MLC zależnie od potrzeb uczestnika.
SUPERWIZJA INDYWIDUALNA Wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie treningowej sesji coachingu czy mentoringu z realnym klientem. Termin ustalany indywidualnie z sekretariatem. Może być realizowana po ukończeniu zjazdu 7 i przed zjazdem 9.
SUPERWIZJA GRUPOWA Wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie co najmniej jednej treningowej sesji coachingu czy mentoringu z realnym klientem. Superwizja odbywa się w grupach 3-4 osobowych. Po dobraniu się w 3-4 osobowe grupy terminy superwizji uczestnicy ustalają z sekretariatem. Może być realizowana po ukończeniu zjazdu 7 i przed zjazdem 9.