Umiejętności komunikowania się, wpływ na innych oraz motywowanie

Warsztat – 24 godziny

Zajęcia rozwijają umiejętności interpersonalne. Uczestnicy poznają i doskonalą wzorce komunikowania się (werbalnie i niewerbalnie), przydatne zarówno w pracy coacha, jak i trenera, doradcy, konsultanta czy menedżera.

1. Poziomy funkcjonowania jednostki i organizacji. Diagnozowanie ewentualnych trudności czy ograniczeń oraz obszarów do rozwoju.

2. Składniki efektywnego komunikowania się, w tym umiejętności tzw. przywództwa zadaniowego.

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna – składniki i podstawowe wzorce do interpretacji.

4. Synchronizacja – podstawowe narzędzie budowania kontaktu.

5. Synchronizacja na poziomie werbalnym i niewerbalnym.

6. Ocena motywacji a ewentualne obiekcje, wątpliwości.

7. Przepracowywanie wątpliwości.

8. Radzenie sobie z negatywna reakcją, odmową.

9. Model zadawania pytań służący doprecyzowywaniu zbieranych informacji.

10. Ustalanie dobrze sformułowanego celu.

11. Czynniki wpływające na motywację.

12. Zlecanie zadań.

13. Udzielanie informacji zwrotnej.

14. Zasady komunikacji przydatne w kontakcie z grupą.

15. Podsumowanie zajęć, zaplanowanie wdrożenia zastosowań w zadaniach w pracy (także zadanie tzw. prac domowych).