Edycja jesienna 2023


Nabór zakończony

Edycja hybrydowa: większość zajęć stacjonarnych, w trybie on-line zjazd 7 oraz mentoring i superwizje.


Część szkoleniowa oraz integracja i ewaluacja

 

TYTUŁ
ZJAZD 1
14-15 października 2023
Inauguracja

ZJAZD 2
11-12 listopada 2023
ZJAZD 3
25-26 listopada 2023
ZJAZD 4
9-10 grudnia 2023
ZJAZD 5
20-21 stycznia 2024
ZJAZD 6
3-4 lutego 2024
ZJAZD 7
24-25 lutego 2024
ZJAZD 8
8-10 marca 2024
ZJAZD 9
13-15 kwietnia 2024

 


 


Praktyka w roli coacha i mentora

GRUPY ROBOCZE Tworzone są przez uczestników celem przećwiczenia i powtórzenia materiału przerabianego na zajęciach. Uczestnicy organizują spotkania grup roboczych we własnym zakresie. Optymalna liczebność grupy: 3 osoby. Mogą być realizowane po ukończeniu zjazdu 4 i przed zjazdem 9.
TRENINGOWE SESJE COACHINGU I MENTORINGU Sesje coachingu czy mentoringu z realnym klientem uczestnicy ustalają we własnym zakresie. W ramach Studium trzeba odbyć 5 treningowych sesji (z jednym klientem lub kilkoma; łącznie powinno być nie mniej niż 5 sesji). Uczestnik przygotowuje raport z przykładowej, jednej sesji  z danym klientem, który to raport jest zobowiązany dostarczyć superwizorowi przed superwizją (może być drogą mailową). Sesje coachingu i mentoringu z realnym klientem mogą być realizowane po ukończeniu zjazdu 7 i przed zjazdem 9.
MENTORING Obligatoryjna jest jedna sesja z mentorem po ukończeniu zjazdu 6 i przed zjazdem 9. Podczas tej sesji mentor udziela uczestnikowi informacji zwrotnych na podstawie nagrania przeprowadzonej sesji coachingu czy mentor-coachingu odbywającej się podczas zjazdu 6. Spotkania/konsultacje telefoniczne i mailowe z mentorem ustalane są indywidualnie z mentorem. Mogą być realizowane przez cały czas Studium Coachingu i Mentoringu MLC zależnie od potrzeb uczestnika.
SUPERWIZJA INDYWIDUALNA Wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie treningowej sesji coachingu -mentoringu z realnym klientem. Termin ustalany indywidualnie z sekretariatem. Może być realizowana po ukończeniu zjazdu 7 i przed zjazdem 9.
SUPERWIZJA GRUPOWA Wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie co najmniej jednej treningowej sesji coachingu czy mentoringu z realnym klientem. Superwizja odbywa się w grupach 3-4 osobowych. Po dobraniu się w 3-4 osobowe grupy terminy superwizji uczestnicy ustalają z sekretariatem. Może być realizowana po ukończeniu zjazdu 7 i przed zjazdem 9.