Edycja wiosenna 2023


Nabór rozpoczęty!

Studium Coachingu i Mentoringu MLC wiosna 2023:

edycja hybrydowa: większość zajęć stacjonarnych, w trybie on-line zjazd 7 oraz mentoring i superwizje.


Część szkoleniowa oraz integracja i ewaluacja

 

TYTUŁ
ZJAZD I
11-12 marca 2023
Inauguracja

ZJAZD II
1-2 kwietnia 2023
ZJAZD III
22-23 kwietnia 2023
ZJAZD IV
13-14 maja 2023
ZJAZD V
27-28 maja 2023
ZJAZD VI
10-11 czerwca 2023
ZJAZD VII
17-18 czerwca 2023
ZJAZD VIII
30 czerwca, 1-2 lipca 2023 
ZJAZD IX
16-18 września 2023

 


Praktyka w roli coacha i mentora

GRUPY ROBOCZE Tworzone są przez uczestników celem przećwiczenia i powtórzenia materiału przerabianego na zajęciach. Uczestnicy organizują spotkania grup roboczych we własnym zakresie. Optymalna liczebność grupy: 3 osoby. Mogą być realizowane po ukończeniu zjazdu 4 i przed zjazdem 9.
TRENINGOWE SESJE COACHINGU Sesje coachingu czy mentoringu z realnym klientem uczestnicy ustalają we własnym zakresie. W ramach Studium trzeba odbyć 5 treningowych sesji (z jednym klientem lub kilkoma; łącznie powinno być nie mniej niż 5 sesji). Uczestnik przygotowuje raport z przykładowej, jednej sesji z danym klientem, który to raport jest zobowiązany dostarczyć superwizorowi przed superwizją (może być drogą mailową). Sesje coachingu czy mentoringu z realnym klientem mogą być realizowane po ukończeniu zjazdu 7 i przed zjazdem 9.
MENTORING Obligatoryjna jest jedna sesja z mentorem po ukończeniu zjazdu 6 i przed zjazdem 9. Podczas tej sesji mentor udziela uczestnikowi informacji zwrotnych na podstawie nagrania przeprowadzonej sesji coachingu odbywającej się podczas zjazdu 6. Spotkania/konsultacje telefoniczne i mailowe z mentorem ustalane są indywidualnie z mentorem. Mogą być realizowane przez cały czas Studium Coachingu i Mentoringu MLC zależnie od potrzeb uczestnika.
SUPERWIZJA INDYWIDUALNA Wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie treningowej sesji coachingu czy mentoringu z realnym klientem. Termin ustalany indywidualnie z sekretariatem. Może być realizowana po ukończeniu zjazdu 7 i przed zjazdem 9.
SUPERWIZJA GRUPOWA Wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie co najmniej jednej treningowej sesji coachingu czy mentoringu z realnym klientem. Superwizja odbywa się w grupach 3-4 osobowych. Po dobraniu się w 3-4 osobowe grupy terminy superwizji uczestnicy ustalają z sekretariatem. Może być realizowana po ukończeniu zjazdu 7 i przed zjazdem 9.