Edycja wiosenna 2021


Nabór otwarty!

Studium Coachingu MLC w wersji hybrydowej: większość zajęć jest on-line, tylko warsztat „ Coaching zespołu” jest w trybie stacjonarnym.


Część szkoleniowa oraz integracja i ewaluacja

 

TYTUŁ
ZJAZD 1
27-28 marca 2021
Inauguracja

ZJAZD 2
10-11 kwietnia 2021
ZJAZD 3
24-25 kwietnia 2021
ZJAZD 4
15-16 maja  2021
ZJAZD 5
29-30 maja 2021
ZJAZD 6
12-13 czerwca  2021
ZJAZD 7
19-20 czerwca
2021
ZJAZD 8
2-4 lipca 2021
albo 10-12 września 2021 * 
ZJAZD 9
25-26 września 2021

*- zajęcia odbywają się stacjonarnie a zatem ich termin zależy od regulacji związanych z sytuacją pandemii.


Praktyka w roli coacha

GRUPY ROBOCZE Tworzone są przez uczestników celem przećwiczenia i powtórzenia materiału przerabianego na zajęciach. Uczestnicy organizują spotkania grup roboczych we własnym zakresie. Optymalna liczebność grupy: 3 osoby. Mogą być realizowane po ukończeniu zjazdu 4 i przed zjazdem 9.
TRENINGOWE SESJE COACHINGU Sesje coachingu z realnym klientem uczestnicy ustalają we własnym zakresie. W ramach Studium trzeba odbyć 5 treningowych sesji (z jednym klientem lub kilkoma; łącznie powinno być nie mniej niż 5 sesji). Uczestnik przygotowuje raport z przykładowej, jednej sesji coachingu z danym klientem, który to raport jest zobowiązany dostarczyć superwizorowi przed superwizją (może być drogą mailową). Sesje coachingu z realnym klientem mogą być realizowane po ukończeniu zjazdu 7 i przed zjazdem 9.
MENTORING Obligatoryjna jest jedna sesja z mentorem po ukończeniu zjazdu 6 i przed zjazdem 9. Podczas tej sesji mentor udziela uczestnikowi informacji zwrotnych na podstawie nagrania przeprowadzonej sesji coachingu odbywającej się podczas zjazdu 6. Spotkania/konsultacje telefoniczne i mailowe z mentorem ustalane są indywidualnie z mentorem. Mogą być realizowane przez cały czas Studium Coachingu MLC zależnie od potrzeb uczestnika.
SUPERWIZJA INDYWIDUALNA Wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie treningowej sesji coachingu z realnym klientem. Termin ustalany indywidualnie z sekretariatem. Może być realizowana po ukończeniu zjazdu 7 i przed zjazdem 9.
SUPERWIZJA GRUPOWA Wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie co najmniej jednej treningowej sesji coachingu z realnym klientem. Superwizja odbywa się w grupach 3-4 osobowych. Po dobraniu się w 3-4 osobowe grupy terminy superwizji uczestnicy ustalają z sekretariatem. Może być realizowana po ukończeniu zjazdu 7 i przed zjazdem 9.