Edycja letnia 2018


[ NABÓR ZAMKNIĘTY ]

Edycja letnia Studium Coachingu MLC to intensywna nauka zawodu coacha. Przy niezmienionym programie i takiej samie liczbie godzin co edycja regularna, szkolenie odbywa się w kilkudniowych blokach głównie w okresie wakacyjnym.


Część szkoleniowa oraz integracja i ewaluacja

 

 

TERMIN TYTUŁ
BLOK 1
20-22.06.2018
Inauguracja

BLOK 2
2-4.07.201812-14.07.2018
BLOK 3
13-14.08.20187-9.09.2018
BLOK 4
2728.09. 2018

Praktyka w roli coacha

GRUPY ROBOCZE Tworzone są przez uczestników celem przećwiczenia i powtórzenia materiału przerabianego na zajęciach. Uczestnicy organizują spotkania grup roboczych we własnym zakresie. Optymalna liczebność grupy: 3 osoby. Mogą być realizowane po ukończeniu bloku 1 i przed blokiem 3.
TRENINGOWE SESJE COACHINGU Sesje coachingu z realnym klientem uczestnicy ustalają we własnym zakresie. W ramach Studium trzeba odbyć 5 treningowych sesji (z jednym klientem lub kilkoma; łącznie powinno być nie mniej niż 5 sesji). Uczestnik przygotowuje raport z przykładowej, jednej sesji coachingu z danym klientem, który to raport jest zobowiązany dostarczyć superwizorowi przed superwizją (może być drogą mailową). Sesje coachingu z realnym klientem mogą być realizowane po ukończeniu zajęć “Projekt coachingu w organizacji, kontrakt, zasady etyczne”  i przed blokiem 4.
MENTORING Obligatoryjna jest jedna sesja z mentorem po ukończeniu bloku 2 i przed blokiem 3. Podczas tej sesji mentor udziela uczestnikowi informacji zwrotnych na podstawie nagrania przeprowadzonej sesji coachingu odbywającej się podczas bloku 2. Spotkania/konsultacje telefoniczne i mailowe z mentorem ustalane są indywidualnie z mentorem. Mogą być realizowane przez cały czas Studium Coachingu MLC zależnie od potrzeb uczestnika.
SUPERWIZJA INDYWIDUALNA Wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie treningowej sesji coachingu z realnym klientem. Termin ustalany indywidualnie z sekretariatem. Może być realizowana po ukończeniu zajęć “Projekt coachingu w organizacji, kontrakt, zasady etyczne” i przed blokiem 4.
SUPERWIZJA GRUPOWA Wymagane jest wcześniejsze zrealizowanie co najmniej jednej treningowej sesji coachingu z realnym klientem. Superwizja odbywa się w grupach 3-4 osobowych. Po dobraniu się w 3-4 osobowe grupy terminy superwizji uczestnicy ustalają z sekretariatem. Może być realizowana po ukończeniu zajęć “Projekt coachingu w organizacji, kontrakt, zasady etyczne” i przed blokiem 4.