Anna Bus

Psycholog

…Poza poznawaniem i ćwiczeniem nowych technik, ważnym elementem przygotowującym do zawodu była możliwość konsultacji z prowadzącymi różnych wątpliwości oraz praca własna dotycząca funkcjonowania w roli zawodowej, przyglądania się własnym kompetencjom i ograniczeniom, co było możliwe dzięki atmosferze wsparcia ze strony prowadzących i też pewnej otwartości uczestników. W ramach Studium Coachingowego poruszyliśmy wiele aspektów pracy zarówno z klientem indywidualnym, jak i zespołem. Po skończeniu wyszłam z konkretnymi umiejętnościami prowadzenia i rozumienia procesu oraz świadomością własnych kompetencji…