Anna Jaśkiewicz-Baumann

Nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej

Zajęcia dostarczyły mi dużej dawki wiedzy i użytecznych narzędzi do jego prowadzenia. Dotarło do mnie wiele informacji, które teraz uznaję za oczywiste, przed warsztatami ich jednak nie dostrzegałam. Dzięki warsztatom uporządkowałam także i zebrałam moją wiedzę w całość.

(…) Warsztaty odbyły się w miłej i twórczej atmosferze. Uczestnictwo na zajęciach Studium Coachingu daje mi możliwość uzyskania obszernej wiedzy, jak również konkretnych, praktycznych umiejętności potrzebnych do prowadzenia coachingu. Zajęcia prowadzą trenerzy z dużym doświadczeniem zawodowym i wspaniałym podejściem do uczestników Studium. Bardzo ważna jest także prowadzona w ramach Studium superwizja, która umożliwia omówienie tego, co dzieje się w relacji z klientem podczas coachingu…