Najlepszą metodą przepowiedzenia przyszłośœci jest zaprojektowanie jej.
Alan Kay.

STUDIUM COACHINGU MLC

O Studium Coachingu MLC

Studium Coachingu MLC jest kompleksowym szkoleniem certyfikacyjnym, akredytowanym przez Izbę Coachingu. Ma za zadanie przygotować uczestników do samodzielnego prowadzenia coachingu odnoszącego się do wszystkich poziomów funkcjonowania osoby, uwzględniając uwarunkowania systemów, których jest częścią (np. organizacji czy rodziny), zarówno w kontekście osobistym, jak i zawodowym, w pracy z jednostkami i zespołami. 

Opiekę merytoryczną nad Studium Coachingu MLC sprawuje dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik. Program szkolenia  zapewnia pełne teoretyczne i praktyczne podstawy do wykonywania zawodu coacha. 

Nasze Studium to 201 godzin, ponieważ wiemy, że jest to minimalna liczba godzin zapewniająca realne i rzetelne wykształcenie potrzebne do samodzielnego prowadzenia coachingu indywidualnego i dla organizacji (w tym również coachingu zespołu).

Jest to liczba zapewniająca zarówno poznanie samej metody, narzędzi, podstaw oddziaływań psychologicznych, jak i zrozumienie zasad formalnych w coachingu (kontrakt, współpraca z organizacjami). W ramach Studium przekazywana jest również wiedza niezbędna, aby stosować metody coachingu w zróżnicowanych rolach zawodowych, takich jak coach wewnętrzny czy menedżer.

Ważnym elementem Studium jest praktyka w roli coacha, pod superwizją akredytowanych superwizorów, oraz realne wdrożenie się w rolę zawodową coacha. W efekcie osoba po skończeniu studium jest samodzielnym i kompetentnym  coachem gotowym do podjęcia pracy w różnych obszarach. 

Taka idea przewodnia przyświecała nam, kiedy zdecydowaliśmy się akredytować program w Izbie Coachingu, organizacji posiadającej wysokie standardy dotyczące kształcenia coachów. W Izbie Coachingu  przyjęty jest jeden poziom akredytacji coachów, ponieważ trzeba mieć komplet kompetencji, by być skutecznym i profesjonalnym coachem.

Informujemy, że posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o numerze 2.14/00354/2013, w związku z czym osoby zainteresowane wzięciem udziału w Studium Coachingu MLC mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Dla kogo jest Studium Coachingu MLC?
Studium Coachingu MLC jest adresowane do osób, które:
  • chcą nauczyć się tego nowego, nowatorskiego i uniwersalnego zawodu,
  • pragną opanować całościowy system pomagania poszczególnym ludziom i zespołom w podnoszeniu ich efektywności, wydobywaniu niewykorzystanego potencjału i podnoszeniu szeroko rozumianej jakości funkcjonowania,
  • pełnią rolę coacha (bo np. tego wymaga sytuacja w pracy), ale robią to w sposób nieformalny i bez całościowego przygotowania. Dzięki naszemu programowi mogą  się oni stać wykwalifikowanymi coachami, co oprócz uprawnień formalnych pozwala im wykonywać ten zawód w sposób profesjonalny.
Certyfikat MLC

Certyfikat MLC potwierdza kompetencje zawodowe coacha jako osoby w pełni wykwalifikowanej i przygotowanej do samodzielnego prowadzenia coachingu indywidualnego i zespołowego. Certyfikat uzyskuje się po ukończeniu szkolenia z coachingu, spełnieniu wymagań dotyczących pracy własnej i po pomyślnym dopełnieniu ewaluacji, Tym, co wyróżnia posiadaczy Certyfikatu MLC, jest praktyka własna oraz superwizja w czasie zajęć, a także wszechstronność i uniwersalność oferowanego przez nich coachingu.

Certyfikat MLC spełnia ponadto wymagania szkolenia stawiane przez Izbę Coachingu oraz ICF, co oznacza, że by uzyskać indywidualną akredytację w tych organizacjach, nie trzeba realizować już innych szkoleń.

Superwizje realizowane w ramach Studium, są wliczane do godzin superwizji potrzebnych do uzyskania akredytacji Izby Coachingu. 

HOME      MULTI-LEVEL COACHING      STUDIUM COACHING MLC      OPINIE      KONTAKT         { FACEBOOK      GOOGLE+ }    COPYRIGHT © CC INNOVATION
Created by Eskarina